Moje miejsce w Kościele

- Tylko na drodze nawracania się każdego dnia, codziennej modlitwy i sakramentów możemy wejść w osobisty kontakt z Panem Bogiem - mówi Gerard Trybus z Zielonej Góry.

Odnowa w Duchu Świętym to ruch w Kościele katolickim. Skupia rzesze ludzi na całym świecie. W naszej diecezji należy do niej ok. 1000 osób. To świeccy i duchowni, młodzi i starsi, całe rodziny. Celem Odnowy w Duchu Świętym jest ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa, przywrócenie żarliwości pierwszych chrześcijan oraz przemiana życia. – Odnowa w Duchu Świętym wypracowała program ewangelizacji, który prowadzi ludzi do odnowienia w Duchu Świętym. Program ten nazywany jest najczęściej seminarium nowego życia. Jest przeznaczony zarówno dla chrześcijan, którzy pragną odkryć nowy, głębszy wymiar życia w Duchu Świętym, jak i dla niewierzących w celu pierwszego wprowadzenia ich w życie chrześcijańskie – tłumaczy ks. Andrzej Sapieha, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym.

Ruch w Roku Wiary

W naszej diecezji grup Odnowy w Duchu Świętym obecnie jest 39. Przynależność do Odnowy nie ma formalnego charakteru. Każdy chętny może przyjść i brać udział w spotkaniu modlitewnym. Grupy modlitewne gromadzą się na modlitwie zwykle raz w tygodniu. – Charyzmatyczne spotkanie modlitewne ma dosyć nieformalną i swobodną strukturę. Zebrani modlą się wspólnie, dominuje modlitwa uwielbienia w formie prostych śpiewów i tzw. modlitwy równoczesnej, podczas której wszyscy zebrani jednocześnie modlą się na głos – tłumaczy ks. Andrzej Sapieha. – Poza tym na spotkaniach czytamy fragmenty Pisma Świętego. Jest czas na homilię lub katechezę oraz na modlitwę wstawienniczą w różnych intencjach. Podczas modlitwy korzystamy także z charyzmatów. Dla zewnętrznego obserwatora charyzmatyczne spotkanie modlitewne może na pierwszy rzut oka stwarzać wrażenie pewnego chaosu, ale jeśli jest dobrze prowadzone, ujawnia swoją wewnętrzną logikę będącą dziełem Ducha Świętego – dodaje.

W Roku Wiary osoby zaangażowane w Odnowę w Duchu Świętym w diecezji chcą z jednej strony pogłębić własną wiarę, dając jej solidniejszy fundament katechetyczny. – Zachęcamy liderów i księży zajmujących się grupami, by uczestnikom spotkań modlitewnych zaproponować systematyczne katechezy na temat: wyznania wiary (credo). Z drugiej strony Odnowa w Roku Wiary chce jeszcze bardziej zaangażować się w dzielenie się wiarą z innymi, czyli w ewangelizację. Czyni to, organizując głównie wspomniane seminaria nowego życia w Duchu Świętym – tłumaczy ks. Sapieha.

Jezus kimś bliskim

Do Odnowy w Duchu Świętym od 12 lat należy Grażyna Sielicka z Głogowa. – Kiedy nasze dorosłe dzieci usamodzielniły się i opuściły dom, to zadałam sobie pytanie – co dalej z moim życiem. Wówczas mój mąż przyprowadził mnie do wspólnoty Odnowy „Genezaret” przy parafii NMP Królowej Polski w Głogowie, z którą sympatyzował od wielu lat – wyjaśnia Grażyna Sielicka, koordynatorka diecezjalna odpowiedzialna za rejon głogowski. – Przeszłam, jak wielu innych, seminarium nowego życia, a chrzest w Duchu Świętym otworzył mnie na zupełnie inne widzenie Boga. Bóg w Jezusie stał się dla mnie kimś bliskim, obecnym realnie i zawsze mnie kochającym. Eucharystia i codzienne rozważanie słowa Bożego stały się podstawą moich relacji z Jezusem. W Odnowie znalazłam moje miejsce w Kościele. Również moje małżeństwo, mimo upływu czasu, jest jakby coraz młodsze, a nasze relacje nabierają cech coraz głębszej miłości – dodaje.

Kontakt: zgg.odnowa.org

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg