W każdym mamy sprzymierzeńca

"Trudność prowadzenia duszpasterstwa emigracyjnego przekracza stukrotnie trudności, z jakimi spotyka się duszpasterstwo w Polsce” - uważa abp Stanisław Gądecki, dodając, że to duszpasterstwo wymaga nowego tchnienia Ducha Świętego.

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski otworzył dzisiaj obrady odbywającej się w Poznaniu międzynarodowej konferencji pt. „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja”, zorganizowaną przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) oraz Ruch Apostolatu Emigracyjnego.

W konferencji, która odbywa się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, biorą udział m.in. badacze migracji i duszpasterze polonijni pracujący w różnych krajach Europy i świata.

Otwierając obrady abp Gądecki zauważył, że każdy kontynent i kraj ma swoją własną specyfikę, stąd, jak podkreślił, wynika „trudność prowadzenia duszpasterstwa emigracyjnego przekraczająca stukrotnie trudności, z jakimi spotyka się duszpasterstwo tutaj na miejscu, w Polsce”.

Wejście w tę specyfikę danego kraju i Kościoła i jednocześnie towarzyszenie duszpastersko migrantom, którzy część swojej duszy pozostawili w ojczyźnie, wymaga, zdaniem wiceprzewodniczącego KEP, „rzeczywiście nowego tchnienia Ducha Świętego i ciągłego wdrażania się w nowe okoliczności, w których przychodzi ewangelizować”.

„Dokonać dzieła nowej ewangelizacji, to znaczy pomimo tych wszystkich trudności zauważyć, że mamy naturalnego sprzymierzeńca w każdym człowieku, dlatego, że w każdym jest zmysł religijny” – zwrócił uwagę abp Gądecki wyjaśniając, że wyzwaniem stojącym zarówno przed duszpasterzami polonijnymi, jak i uformowanymi i świadomymi swojej wiary świeckimi, jest wydobycie na wierzch tego obrazu Bożego obecnego w człowieku, chociażby był on „przysypany popiołem lub przywalony cegłami”.

Natomiast biorący udział w konferencji bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, wyraził w rozmowie z KAI nadzieję, że dzięki temu spotkaniu poznamy lepiej rzeczywistość duszpasterstwa emigracyjnego.

„Poznanie i zdiagnozowanie sytuacji jest bowiem pierwszym krokiem koniecznym przy podejmowaniu działań na rzecz nowej ewangelizacji” – zaznaczył bp Lechowicz. Wyraził też nadzieję, że konferencja przyniesie odpowiedź na pytanie, co w tej nowej, bardzo dynamicznej i rozwijającej się rzeczywistości należy czynić.

Przyznał też, że w jego przekonaniu, duszpasterstwo emigracyjne powinno być prowadzone trochę na podobieństwo duszpasterstwa w Polsce, ale nie może się do tego ograniczać. „Powinno ono mieć w jeszcze większym stopniu niż w Polsce charakter dynamiczny i otwarty tak, aby duszpasterze, czyli zarówno duchowni jak i świeccy, docierali do ludzi, dla których z różnych wyjazd z Polski stał się przyczyną do oddalenia od Boga i Kościoła” – podkreślił bp Lechowicz.

Jak wyjaśnił z kolei KAI ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor IDE współorganizującego konferencję, jej tematyka została wybrana jako próba odpowiedzi na słowa Benedykta XVI zawarte w orędziu na 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. „Ojciec Święty pisze w nim bowiem, że «dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie», a niesienie migrantom pomocy w zachowaniu mocnej wiary staje się w tych warunkach wyzwaniem dla Kościoła” – zaznaczył dyrektor Instytutu.

„Pragniemy też szukać nowych metod ewangelizacji, aby z nowym zapałem i entuzjazmem nieść Ewangelię naszym rodakom, którzy przebywając poza krajem przestali szukać Boga i oddalili się od Niego” – przekonuje ks. Wójcik.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama