Caritas narzędziem ewangelizacji

Potwierdzeniu kościelnego charakteru Caritas i jej ścisłego związku z lokalnymi wspólnotami wierzących służy rozpoczęte dziś w Kinszasie spotkanie regionalnych oddziałów tej organizacji w Afryce z Papieską Radą „Cor Unum” (20-22 listopada). Kościoły lokalne reprezentuje ok. 60 biskupów z różnych krajów Czarnego Lądu.

Organizatorzy spotkania zwracają uwagę na nowe wyzwania humanitarne, które dołączają się do starych, nigdy nie wyleczonych bolączek kontynentu. Kwestie te są od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji środowisk kościelnych Afryki. Specjalne konferencje regionalne Caritas organizowano już w 2002 i 2006 r.

Obecnie punktem odniesienia dyskusji jest encyklika Deus caritas est. Benedykt XVI podkreśla w niej, że działalność charytatywna należy do samej natury Kościoła. Z misji tej nie wolno więc rezygnować. Natomiast należy czynić z niej przejaw obecności miłości Bożej w świecie, a tym samym narzędzie ewangelizacji. Dlatego spotkanie w Kinszasie ma dać afrykańskim biskupom okazję do refleksji nad kościelnym charakterem Caritas i jej działalności. Ta tożsamość powinna wyrażać się również w instytucjonalnych relacjach z hierarchią oraz przejrzystych zasadach zarządzania i współpracy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama