Dlaczego osłabł kult maryjny?

Kult maryjny „załamał się” w niektórych rejonach USA na skutek mylnej interpretacji Soboru Watykańskiego II – zauważa o. James Phalan CSC, przewodniczący Stowarzyszenia Mariologicznego Ameryki.

Podczas zakończonego 9 września br. na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego duchowny ze zgromadzenia zakonnego pw. Krzyża Świętego podkreślił, że intencją ojców Soboru było podtrzymanie kluczowej pozycji Maryi w wierze katolickiej.

Zdaniem zakonnika, decyzja, by teksty soborowe o Maryi włączyć w rozleglejszą konstytucję dogmatyczną „Lumen Gentium”, a nie opublikować ich jako osobny dokument, była „niezamierzonym sygnałem wysłanym do reszty Kościoła”, a potem w wielu jego regionach mylnie zinterpretowanym.

O. Phalan zwrócił uwagę, że biskupi czuli, iż mariologia, oraz Kościół jako całość, potrzebują odnowy w świetle tradycji, liturgii i Biblii, jednak później „nadmiernie racjonalne” stanowisko zredukowało rolę Ducha Świętego i zmarginalizowało większość form kultu. Wykładowca dodał także, że posoborowe lata 70. zbiegły się w czasie z okresem, kiedy religijne tradycje i przekonania były mocno kwestionowane lub kompletnie odrzucane przez społeczeństwo. Jak przekonywał, ofiarą tego „zamieszania” był kult maryjny.

„Widoczna zmiana akcentu w kwestii Błogosławionej Maryj Dziewicy przyczyniła się do kompletnego załamania mariologii, która wcześniej miała olbrzymi wpływ na życie Kościoła” – mówił dyrektor Międzynarodowej Rodziny Różańcowej.

W Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym, który przebiegał pod hasłem „Mariologia po Soborze Watykańskim II. Recepcja, bilans i perspektywy”, udział wzięło 300 osób z 37 krajów. Uczestnicy analizowali – z punktu widzenia doświadczeń różnych Kościołów lokalnych – wpływ Soboru na rozwój mariologii i kultu maryjnego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama