Płock: Zjazd mariawitów

Około 1,5 tysiąca osób z całej Polski wzięło udział w dorocznym zjeździe członków Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który odbył się 15 sierpnia w Płocku.

Wierni mariawiccy zgromadzili się tradycyjnie przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości przy ul. Kazimierza Wielkiego 27a, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp M. Ludwik Jabłoński, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

„Kościół to wspólnota biskupów i kapłanów oraz ludu Bożego. Wszyscy powinniśmy ciągle pamiętać, aby ze świątyni swoich serc usuwać wszystko to, co uniemożliwia prawidłowy rozwój duchowy i utrudnia wzrastanie w łasce Bożej” - mówił w homilii biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Ludwik Jabłoński.

Prosił także wiernych, by czuwali, aby nadmiar doczesnych obowiązków „nie przerodził się w niewolę mamony”. Podkreślał, że wiernych obowiązuje przede wszystkim służba i oddawanie hołdu Bogu, bo tylko wówczas będą na „drodze prowadzącej do Królestwa Bożego”.

Uczestnicy dorocznego zjazdu mariawityzmu w Płocku mieli także możliwość odwiedzenia i modlitwy przy grobie założycielki mariawityzmu Marii Franciszki Kozłowskiej, zwanej Mateczką. Znajduje się on w podziemiach płockiej świątyni. W 1893 r. Kozłowska miała w Płocku objawienie, że należy odnowić moralnie ludzkość, nieustannie adorować Najświętszy Sakrament, modlić do Maryi Matki Bożej i naśladować Jej życie. Od imienia Maryi wywodzi się nazwa mariawityzmu.

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła rzymskokatolickiego w 1906 r., gdy Stolica Apostolska odmówiła zalegalizowania mariawickich zgromadzeń modlitewnych, a następnie ekskomunikowała Marię F. Kozłowską. W 1935 r. w mariawityzmie doszło do rozłamu i wyodrębnienia się Kościoła Katolickiego Mariawitów z siedzibą w Felicjanowie pod Płockiem. Obecnie ma on około 3 tys. wiernych, skupionych w 10 parafiach w całym kraju.

Natomiast Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy obecnie ok. 25 tys. wyznawców w Polsce i 5 tys. wyznawców w Paryżu. Podzielony jest na 3 diecezje: lubelsko-podlaską, śląsko-łódzką i warszawsko-płocką oraz prowincję francuską. Wybudowany w stylu neogotyckim wraz z kompleksem klasztornym kościół jest największą i najważniejszą świątynią mariawitów. Duchowieństwo składa się z 6 biskupów i 25 kapłanów. Biskupem naczelnym od 2007 r. jest bp M. Ludwik Jabłoński. Kościół jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama