Akceptacja Vaticanum II warunkiem zjednoczenia

Warunkiem zjednoczenia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z Rzymem jest uznanie przez jego członków nauki II Soboru Watykańskiego – stwierdził w opublikowanym dziś wywiadzie w dzienniku "Sueddeutsche Zeitung" nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a zarazem przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, abp Gerhard Ludwig Mueller.

Abp Mueller podkreślił, iż soborowa nauka o wolności religijnej, relacji z judaizmem oraz prawach człowieka posiada implikacje dogmatyczne i niemożliwe jest jej odrzucenie bez szkody dla wiary katolickiej. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji postawa Rzymu jest jasna i oczekuje on na oficjalne stanowisko Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Jednocześnie odrzucił jako bezpodstawne głosy jakoby Benedykt XVI pragnął włączyć lefebrystów w struktury Kościoła, ale przeciwna jest temu Kongregacja Nauki Wiary.

Zdaniem abp Muellera wydziały teologii i teologowie nazbyt często angażują się w dyskusje na tematy drugorzędne, natomiast ich głównym zadaniem jest wielki spór z ateistycznym i zlaicyzowanym stylem życia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama