Raport o stanie Kościoła

Sytuację Kościoła katolickiego we Włoszech opisuje najnowszy rocznik statystyczny Kościoła w tym kraju.

Kościół katolicki we Włoszech wciąż posiada bardzo silne struktury. Szybko jednak starzeją się jego kadry, zwłaszcza zakonne. Dowiadujemy się o tym z najnowszego rocznika statystycznego Kościoła we Włoszech, który ukazuje się co 4 lata. Świadczy on o bardzo silnej obecności kościelnych instytucji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Samych parafii jest ponad 25 tys., czyli 2,5 raza więcej niż w Polsce. Liczba wspólnot zakonnych zmniejszyła się o 700 w ciągu ostatnich 4 lat, ale wciąż jest ich bardzo dużo: niemal 14 tys. W sumie kościelnych instytucji jest przeszło 60 tys. Wyraźna jest obecność Kościoła na polu oświaty i opieki społecznej. Prowadzi on 3600 żłobków i przedszkoli. Istnieje też ponad 1500 szkół katolickich i niemal tyle samo domów starców. Bardzo intensywnie włoski Kościół posługuje wśród narkomanów. Prowadzi dla nich ponad 250 ośrodków.

Tradycyjnie silna jest też obecność Kościoła na polu kultury. Posiada on ponad 1500 bibliotek i niemal 800 muzeów. To samo dotyczy mediów. We Włoszech istnieje ponad 400 katolickich stacji radiowych i telewizyjnych, 225 wydawnictw i przeszło 300 księgarń. Jeśli chodzi o prasę, liczba tytułów zmniejszyła się w ciągu ostatnich 4 lat o tysiąc, co może wynikać również z transformacji katolickich mediów. Tym niemniej we Włoszech wciąż jeszcze ukazuje się niemal 2 tys. katolickich czasopism.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama