Obradował Islamsko-Katolicki Komitet

Stan stosunków między chrześcijanami a muzułmanami w obecnej sytuacji na świecie był przedmiotem nadzwyczajnego spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, które odbyło się w Rzymie 10 lipca br., czyli 20 dnia miesiąca szaban roku 1433.

Obradom współprzewodniczyli kard. Jean-Louis Tauran – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i prof. dr Hamid bin Ahmad ar-Rifaie – przewodniczący Międzynarodowego Forum Islamskiego ds. Dialogu. Komunikat, ogłoszony 11 bm. przez watykańskie Biuro Prasowe, stwierdza, że w celu dalszego prowadzenia rozmów i kontynuacji dialogu, istniejącego od 1995, obie strony uzgodniły, że następne posiedzenie Komitetu odbędzie się w pierwszym tygodniu 2013, co odpowiada pierwszemu tygodniowi miesiąca szaban (ósmego w muzułmańskim kalendarzu księżycowym) i będzie trwało dwa pełne dni. Wezmą w nim udział ośmioosobowe delegacje z każdej strony, a przedmiotem obrad będzie temat „Wierzący w obliczu materializmu i sekularyzmu”.

Islamsko-Katolicki Komitet Łączności (ICLC) zawiązał się w 1995 z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli świata muzułmańskiego i Kościoła katolickiego. Swe pierwsze posiedzenie odbył w dniach 29 maja-1 czerwca 1996 w Kairze. Odtąd zbiera się on mniej lub bardziej regularnie na ogół co roku, a kilkakrotnie jego członkowie spotykali się na zebraniach nadzwyczajnych; tak było np. dwukrotne w roku 2001: w lutym omawiano w Rzymie sytuację na ziemiach palestyńskich, a w dniach 27-30 października obradowano w Kairze po tragicznych zamachach w Nowym Jorku z 11 września tegoż roku.

Współprzewodniczącymi ICLC są przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego (od 27 czerwca 2007 jest nim kard. Jean-Louis Tauran) i prof. dr Hamid bin Ahmad ar-Rifaie – przewodniczący Międzynarodowego Forum Islamskiego ds. Dialogu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama