Światowej sławy charyzmatyk na Białorusi

W diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej w Trokielach (diec. Grodzienska) odbyła się doroczna uroczystość odpustowa. Tysiące wiernych z diecezji grodzieńskiej, z całego kraju i zagranicy przybyli, by uczcić Matkę Bożą Trokielską.

Tegorocznym uroczystościom towarzyszyły słowa hasła: Z Maryją w pielgrzymce wiary, ponieważ cały Kościół Powszechny przygotowuje się do roku wiary, który rozpocznie się w październiku bieżącego roku.

Wielu pielgrzymów przybyło, by wysłuchać konferencji o. Jamesa Manjackala, charyzmatyka światowej sławy. W jego dorobku zapisanych jest wiele podróży, do 87 krajów na wszystkich kontynentach, w trakcie których głosił rekolekcje, prowadził kongresy i odprawiał Msze Św. z modlitwą o uzdrowienie, prowadził szkoły ewangeliczne i przeprowadzał misje pośród Muzułmanów. Wszystkie jego prace związane z ewangelizacją są wspierane przez ludzi z całego świata, którzy przekazują różne dary serca na ten cel. Z tych pieniędzy drukuje się biblie, broszury, książeczki do nabożeństw. Ojciec James jest też założycielem `Charis Marien Maids`- apostolskiej społeczności poświęconej Jezusowi w diecezji Vijayapuram, Kottayam, w Kerala.

Ojciec James jest autorem książek, wierszy, artykułów, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki europejskie. Jego książka `33 Modlitwy Charyzmatyczne` jest przetłumaczona na kilkanaście języków i jest wykorzystywana przez wielu ludzi na całym świecie. w człowieku kiedy otworzy swe serce Bogu, szczególnie w trakcie spowiedzi św.), `Eureka`, `Enter the Ark`(Wejdź do Arki).

Ojciec Manjackal, znany charyzmatyk w swojej konferencji wskazał wiernym na Chrystusa, który jest „jedyną krynicą mocy dla człowieka”. Przede wszystkim ojcu Manjackalu na sercu leżało, by lud wierny odkrył moc duchową, i doświadczył cudów i łask, których udziela sam Jezus Chrystus.

Robiąc podsumowanie swojej konferencji, której z wielką ciekawością słuchali wierni, podsumował, że człowiek powinien dążyć zawsze do świętości. Później podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wszyscy zebrani powierzyli drogę swojego życia Panu Jezusowi. Należy podkreślić, że bardzo wiele ludzi – prawie wszyscy – przystąpili do sakramentu spowiedzi, do której zostali zachęceni przez głoszącego konferencje.

Uroczystości zamknęła uroczysta suma. Przewodniczył bp Bronisław Biernacki z Ukrainy. W swoim kazaniu hierarcha przypomniał wiernym, że wszyscy otrzymali wielki dar od Boga, jakim jest wiara. Zachęcał ludzi do przeżywania w sposób świadomy swojej wiary, by ją z każdym dniem pogłębiali, a także by Bogu dziękowali za wiarę, jaka została im przekazana przez pokolenia przodków.

„Kościół Boży – nigdy nie będzie pokonany, bo w nim jest Chrystus, a Matka Boża, jest Jego obrońcą” – mówił bp Biernacki.

Podczas uroczystej sumy także odbył się obrzęd błogosławieństwa par małżeńskich, jakie w tym roku obchodzą swoje jubileusze. A więc, 6 par małżeńskich odnowiło swoje przyrzeczenia po 50 latach wspólnego życia, a ponad 40 par dziękowało Bogu za 25 lat życia w sakramentalnym związku małżeńskim. Dostojni jubilaci otrzymali również indywidualne błogosławieństwo od bpa Aleksandra Kaszkiewicza.

W głównym ołtarzu trokielskiego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, założonym w 1500 roku przez wojewodę wileńskiego Marcina Gasztołda, znajduje się obraz rzymskiej ikonografii, który, według podań, został namalowany pod koniec ХVІ w. Jak głosi jedna z wersji obraz, przywieziony z Wilna w 1595 r., od dawna słynął z licznych cudów. Obraz jest jednym z najbardziej kunsztownych wizerunków Matki Bożej Śnieżnej na Białorusi. Nieznany wileński malarz stworzył niezwykle piękny i wzniosły obraz Bogarodzicy z Dzieciątkiem. Swoim charakterem przypomina on inny wizerunek z 1640 r., autorstwa wileńskiego malarza flamandzkiego pochodzenia Bartłomieja Pensa, który to znajduje się w ołtarzu głównym kościoła w Świętej Lipce (Polska). Z doskonałym późnorenesansowym stylem malarstwa współgra metalowa szata z koronami. W drugiej połowie XVII w. (prawdopodobnie około 1664 r.) obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem uzupełniono wizerunkiem klęczącego świętego Kazimierza z różańcem w dłoniach.

W 1994 r. biskup Aleksander Kaszkiewicz postanowił nadać świętu cudownego obrazu Matki Bożej Trokielskiej, obchodzonemu w pierwszą niedzielę lipca, charakter uroczystości diecezjalnej. Ruch pielgrzymkowy do tego sanktuarium z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija. W tym roku do Trokiel również przybyło wielu pielgrzymów. Jednak należy zauważyć obecność najliczniejszych pielgrzymek z takich miejscowości jak: Grodno, Wołkowysk, Iwie, Oszmiany i Nowogródek.

Już od dawien dawna w diecezjalnym sanktuarium istnieje piękna tradycja – przedstawienie wiernym nowych kapłanów. Z samego rana przy ołtarzu stają młodzi kapłani wyświęceni w bieżącym roku. Tak też było i tym razem. Przy ołtarzu chrystusowym na celebracji Mszy św.  stanęło 5 neoprezbiterów, którzy otrzymali w tym roku święcenia kapłańskie. Wraz z nowymi księżmi Mszę św. koncelebrowali kapłani – złoci jubilaci, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 50 lecia kapłaństwa – ks. Kazimierz Walczuk i i ks. Zdzisław Weder, którzy dziękowali Bogu poprzez ręce Matki za wszelkie łaski, które otrzymali przez cały czas swojej posługi kapłańskiej. Ozdobę muzyczną podczas tej Mszy św. przygotował młodzieżowy ansambl „Bożyja skarbonki” z par. św. Rodziny w Lidzie. Wierni także otrzymali poprzez włożenie rąk błogosławieństwo od księży neoprezbiterów.

W tym roku także był także czas na prezentacje największych grup pielgrzymkowych. Miało to na celu zachęcić pozostałych wiernych do licznego udziału w pielgrzymkach, które organizują się w diecezji grodzieńskiej i w kraju. Także dzielili się swoimi wrażeniami z pielgrzymki, tym, nad czym się zastawiali, co rozważali i jak minął czas pielgrzymowania.

W tym roku z diecezji grodzieńskiej zaplanowana jest jeszcze III piesza pielgrzymka z Grodna do Nowogródka do grobu błogosławionych sióstr męczenniczek nazaretanek, XI piesza pielgrzymka z Grodna do sanktuarium Jezusa Frasobliwego w Rosi i wierni naszej krainy mogą dołączyć się do pielgrzymki białostockiej, która przez Grodno zmierza do Matki Bożej Miłosiernej w Wilnie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama