Sinologia hitem na KUL-u

Sześć nowych kierunków kształcenia przygotował Katolicki Uniwersytet Lubelski dla przyszłych studentów. Jeden z nich – sinologia – cieszy się największym zainteresowaniem wśród wybierających lubelską uczelnię. Uniwersytet dla nowych studentów przygotował 4065 miejsc.

Pozostałe wprowadzane w nowym roku akademickim kierunki to edytorstwo, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kultury i religie Bliskiego Wschodu, muzyka kościelna i Studia Ruthenica.

Największe zainteresowanie maturzystów, poza sinologią, podobnie jak w latach ubiegłych, wzbudziła filologia angielska, dalej zaś prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo i gospodarka przestrzenna.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lipca, ogłoszenie wyników nastąpi 13 lipca.

KUL będzie trzecim w Polsce ośrodkiem uniwersyteckim, który daje możliwość nauki języka chińskiego nie tylko od strony teoretycznej i praktycznej, lecz ma w swej ofercie szeroką gamę zajęć w zakresie literatury, kultury, filozofii oraz historii Chin. Uniwersytet podpisał umowę o współpracy z chińskim uniwersytetem Yangtze Normal University w Chongqing i stamtąd głównie będą prowadzący zajęcia lektorzy.

Program studiów kładzie nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka chińskiego. Studia, jak zapowiada uczelnia, umożliwią zdobycie gruntownej wiedzy na temat historii, języka i literatury chińskiej oraz niezbędną orientację z innych obszarów kultury Państwa Środka. W programie zajęć znajdą się także wykłady na temat współczesnego konfucjanizmu. Sinologowie – poza lektoratem języka europejskiego – zetkną się także z podstawami klasycznego języka chińskiego oraz drugiego języka orientalnego i zapoznają się poprzez e-learning z innymi kulturami Orientu.

W planach są wyjazdy na roczne praktyki językowe w Chinach dla najzdolniejszych studentów. W perspektywie znajdą się także krótkoterminowe praktyki w krajowych firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z Chinami.

Absolwent ma być przygotowany do pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach.

Zainteresowani kontekstami Europy Wschodniej mogą odnaleźć się na kierunku Studia Ruthenica. Nazwa nawiązuje do łacińskiej nazwy Rusi – Ruthenia. To unikatowy kierunek, który dostarczy wiedzę z dziedziny historii, kultury, religii, duchowości i polityki Europy Wschodniej. Nowy kierunek ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie elementy politologii, historii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, teologii, językoznawstwa i stosunków międzynarodowych.

Studenci w ciągu trzech lat studiów będą mieli za zadanie opanowanie wiedzy o historii Rusi, Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz innych krajów; podstawy wiedzy z zakresu języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego. Zapoznają się ze specyfiką teologii wschodniego chrześcijaństwa, poznają fundamenty kultury Rusi oraz narodów wywodzących się z tej tradycji i, jak zapewniają organizatorzy studiów, będą orientować się w procesach politycznych zachodzących na wschodzie kontynentu europejskiego.

Tegoroczną nowością jest także kierunek muzyka kościelna, pozwalający studentom na zdobywanie pełnego wykształcenia muzycznego oraz wszechstronnej i specjalistycznej wiedzy. Kształcenie obejmie tu m.in. zajęcia z organów, fortepianu, dyrygentury chóralnej, emisji głosu, akompaniamentu liturgicznego, czytania partytur, akustyki muzycznej, chironomii. Nie zabraknie wykładów z liturgiki, historii muzyki, historii instrumentów muzycznych, organoznawstwo oraz konwersatoriów, praktyk i seminariów.
Absolwent otrzyma teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej wykwalifikowanego muzyka, w stopniu odpowiadającym wymogom stawianym współczesnej sztuce wykonawczej dla muzyki organowej, dzieł chóralnych a capella, dzieł wokalno-instrumentalnych i muzykowania zespołowego.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| CHINY, KUL

Reklama

Reklama