Duch święty pokonuje jałowość

Benedykt XVI przed modlitwą Regina coeli w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 27 maja 2012.

Drodzy bracia i siostry!

Dziś obchodzimy wielkie święto Zesłania Ducha Świętego, które pięćdziesiąt dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończy okres wielkanocny. Ta uroczystość przypomina nam i pozwala przeżyć na nowo wylanie Ducha Świętego na Apostołów i innych uczniów zebranych na modlitwie wraz z Maryją Panną w Wieczerniku (por. Dz 2,1-11). Jezus, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, posyła Kościołowi swego Ducha, aby każdy chrześcijanin mógł uczestniczyć w Jego Boskim życiu i stać się Jego solidnym świadkiem w świecie. Duch Święty, wdzierając się w dzieje, pokonuje ich jałowość, otwiera serca na nadzieję, pobudza i sprzyja naszemu dojrzewaniu wewnętrznemu w relacji z Bogiem i bliźnim.

Duch, który „mówił przez proroków”, obdarzając darami mądrości i wiedzy wciąż inspiruje ludzi, którzy angażują się w poszukiwanie prawdy, proponując oryginalne drogi poznania i zrozumienia tajemnicy Boga, człowieka i świata. W tym kontekście z radością ogłaszam, że w dniu 7 października, na początku Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, ogłoszę świętego Jana z Avila i św. Hildegardę z Bingen Doktorami Kościoła powszechnego. Tych dwoje wielkich świadków wiary żyło w bardzo różnych okresach historycznych i środowiskach kulturowych. Hildegarda była mniszką benedyktyńską, żyjącą w centrum niemieckiego średniowiecza. Była prawdziwą nauczycielką teologii i głęboką znawczynią nauk przyrodniczych i muzyki. Jan, kapłan diecezjalny żyjący w czasach hiszpańskiego renesansu, uczestniczył w dziele odnowy kulturowej i religijnej Kościoła i jednoczeniu społecznym na progu nowożytności. Ale świętość życia i głębia nauczania sprawiają, że są oni nieustannie aktualni: łaska Ducha Świętego, rzuciła ich w to doświadczenie przenikliwego zrozumienia Objawienia Bożego i rozumnego dialogu ze światem, które stanowią trwały horyzont życia i działanie Kościoła.

Zwłaszcza w świetle planów dotyczących nowej ewangelizacji, której zostanie poświęcone wspomniane zgromadzenia Synodu Biskupów, oraz w przeddzień Roku Wiary, te dwie postacie świętych i doktorów jawią się jako osoby o ogromnym znaczeniu i aktualności. Także w naszych czasach, poprzez ich nauczanie nadal rozbrzmiewa głos Ducha Zmartwychwstałego Pana, który oświeca drogę, prowadzącą do tej jedynej Prawdy, która może nas wyzwolić i nadać pełny sens naszemu życiu.

Modląc się teraz wspólnie modlitwą Regina Caeli, przyzywajmy wstawiennictwa Maryi, aby wyjednała dla Kościoła wszechmocne ożywienie przez Ducha Świętego, aby mógł on świadczyć o Chrystusie z ewangeliczną szczerością i coraz bardziej otwierać się na pełnię prawdy.

Po modlitwie Regina Caeli papież przypomniał, że dziś w Vannes we Francji odbyła się beatyfikacja żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku, Matki od św. Ludwika, założycielki zgromadzenia sióstr miłosierdzia św. Ludwika, zaś w piątek 1 czerwca uda siłę do Mediolanu na VII Światowe Spotkanie Rodzin. Po czesku pozdrowił pielgrzymów, którzy przybyli na uroczystości inauguracji jubileuszu 1150. rocznicy rozpoczęcia w ich ojczyźnie misji świętych Cyryla i Metodego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama