Wokół Instytutu Dzieł Religijnych

Według informacji posiadanych przez włoskiego watykanistę, w gronie komisji są purpuraci (kardynałowie Nicora, Tauran) uważający, że przejrzystość i konieczność dostosowania się do standardów międzynarodowych, aby zostać wpisanym na „białą listę”, jest dla Watykanu absolutnym priorytetem.

Piątkowe posiedzenie komisji kardynalskiej, sprawującej nadzór nad Instytutem Dzieł Religijnych (tzw. „bankiem watykańskim”, IOR) zakończyło się bez zatwierdzenia komunikatu – twierdzi na łamach portalu vaticaninsider Giacomo Galeazzi. Powodem miałby być fakt, że dwaj członkowie komisji – kardynałowie Attilio Nicora i Jean-Louis Tauran zakwestionowali sposób prowadzenia sprawy ustąpienia dyrektora IOR prof. Ettore Gotti Tedeschiego oraz całego przebiegu negocjacji, które powinny doprowadzić do przyjęcia Stolicy Apostolskiej na tzw. „białą listą” Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli krajów godnych zaufania, jeśli idzie o walką z procederem „prania brudnych pieniędzy”.

Z drugiej strony inni, jak sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone, uważają, iż linia ta powinna być prowadzona w sposób umiarkowany, ponieważ Państwo Watykańskie ma swoją specyfikę i nie jest porównywalne z innymi suwerennymi państwami. Podczas pierwszej kontroli Komitetu MONEYVAL - pracującego pod egidą Rady Europy i kontrolującego procedury finansowe w listopadzie ubiegłego roku - normy watykańskie uznano pod pewnymi względami za „zbyt ogólne” i dlatego w styczniu dokonano drobnych poprawek, w tym uściślenia zasad kontroli „banku watykańskiego” przez kierowany przez kard. Attilio Nicorę Urząd Informacji Finansowej. Zdaniem Galeazziego problemy z wyłonieniem kolejnego prezesa Instytutu Dzieł Religijnych mogą zaszkodzić negocjacjom Stolicy Apostolskiej z MONEYVAL.

W skład komisji kardynalskiej nadzorującej Instytut Dzieł Religijnych obok wspomnianych trzech kardynałów: Tarcisio Bertone, Attilio Nicory i Jean-Louis Taurana wchodzą także kardynałowie Telesphore Placidus Toppo z Indii oraz Odilo Pedro Scherer z Brazylii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama