Wniebowstąpienie wskazuje nam cel

Papież do Polaków: niech prawda o Wniebowstąpieniu pomaga nam odnajdywać cel i sens życia.

Niech prawda o Wniebowstąpieniu pomaga nam odnajdywać cel i sens życia - zachęcił po polsku Benedykt XVI na zakończenie cotygodniowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Caeli (20 maja) w Watykanie. Pozdrowienia dla naszych rodaków papież skierował po wygłoszeniu rozważań nt. Wniebowstąpienia, odmówieniu modlitwy i udzieleniu zgromadzonym na Placu św. Piotra błogosławieństwa apostolskiego.

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wniebowstąpienie Pańskie, które dzisiaj obchodzimy, kieruje naszą myśl ku Chrystusowi, który powraca do domu Ojca, by przygotować nam miejsce i kiedyś zabrać nas do siebie (por. J 14,2-3). Niech ta prawda pomaga nam w odnajdywaniu celu i sensu naszego życia, w pełnieniu obowiązków i włączaniu się w budowanie «cywilizacji miłości». Z serca wam błogosławię”. -  powiedział Ojciec Święty.

Posłuchaj:Dzisiejsza uroczystość liturgiczna była przedmiotem papieskiego rozważania przed południową modlitwą maryjną okresu wielkanocnego. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Wniebowstąpienie jest aktem dopełnienia zbawczej misji Jezusa rozpoczętej wraz z Wcieleniem.

„Pouczywszy po raz ostatni swoich uczniów, Jezus wstępuje do nieba – mówił Papież. – Jednak «nie porzucił nas w ludzkiej niedoli», bowiem w swoim człowieczeństwie włączył ludzi do jedności z Ojcem i tak objawił ostateczny cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Tak jak dla nas zstąpił z nieba, dla nas cierpiał i umarł na krzyżu, tak samo dla nas zmartwychwstał i wstąpił do Boga, który nie jest już daleki. Św. Leon Wielki tłumaczy, że przez tę tajemnicę zostaje ogłoszona nie tylko nieśmiertelność duszy, ale i ciała. Dlatego uczniowie, kiedy zobaczyli Mistrza unoszącego się z ziemi i kierującego się ku górze, nie popadli w przygnębienie, ale odczuli wielką radość i potrzebę głoszenia zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. A zmartwychwstały Pan współpracował z nimi, dając każdemu własny charyzmat”.

Wniebowstąpienie, jak stwierdził Papież, w Chrystusie łączy nasze człowieczeństwo z boskim wywyższeniem, ale także pozwala dzięki modlitwie łączyć ziemię z niebem.

„Podobnie jak kadzidło, spalając się niesie w górę słodko pachnący dym, tak samo, gdy zanosimy do Pana naszą gorącą i ufną modlitwę w Chrystusie, wznosi się ona ponad niebiosa i dociera do Bożego tronu, gdzie zostaje wysłuchana – kontynuował Ojciec Święty. – W słynnym dziele św. Jana od Krzyża, Droga na Górę Karmel czytamy, że «gdy się chce osiągnąć spełnienie pragnień naszego serca, najlepiej jest zwrócić siły swej modlitwy do tego celu, który Bogu jest najmilszy. Otrzymamy wtedy nie tylko to, o co prosimy, tj. zbawienie, lecz także to, co Bóg uzna za odpowiednie i dobre dla nas, choćbyśmy o to nie prosili». Błagajmy Maryję Pannę, aby pomogła nam podziwiać niebiańskie dobra obiecane przez Pana i stawać się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Jego zmartwychwstania i prawdziwego życia”.

Tekst rozważania przed modlitwą Regina coeli znajdziesz tutaj

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama