Benedyktyni w Galilei

Nad Jeziorem Galilejskim powstał nowy benedyktyński klasztor. Leży on przy sanktuarium Rozmnożenia Chleba w Tabdze. Uroczyste poświęcenie klasztoru odbyło się w obchodzoną tam wczoraj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z udziałem przedstawicieli lokalnego Kościoła oraz pielgrzymów z Niemiec.

Ceremonię inauguracji nowego klasztoru poprzedziła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Joachima Meisnera. Po Mszy kardynał z Kolonii poświęcił nowy kompleks, który zastąpił wcześniejszy klasztor wybudowany w latach pięćdziesiątych. Kosztowna budowa sponsorowana przez niemieckich dobroczyńców trwała pięć lat.

Teren i budynki sanktuarium są własnością niemieckiego Stowarzyszenia Ziemi Świętej, którego przewodniczącym jest ordynariusz Kolonii. W 1939 r. sanktuarium Rozmnożenia Chleba w Tabdze zostało powierzone benedyktynom z opactwa Zaśnięcia Matki Bożej w Jerozolimie, zwanego Hagia Sion.

Wraz z hierarchą z Niemiec za wielkie dzieło Opatrzności Bożej dziękowali benedyktyni na czele z opatem Gregorym Collinsem, nuncjuszem apostolskim w Izraelu abp. Antonio Franco, emerytowanym łacińskim patriarchą Jerozolimy Michelem Sabbahem, biskupami z Galilei oraz wiernymi z Nazaretu i pielgrzymami z Niemiec.

Ruiny bizantyńskiej bazyliki z połowy V w. odnaleźli w 1932 r. niemieccy archeolodzy. Na miejscu postawiono prowizoryczny kościół, który w 1982 r. został zastąpiony nową świątynią zbudowaną na fundamentach bizantyjskiej bazyliki. Zachowuje ona jej styl i wszystkie odnalezione elementy, a zwłaszcza cenne mozaiki. Pod głównym ołtarzem zachował się starożytny kamień, czczony jako relikwia miejsca cudownego rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb (por. Mk 6, 30-46).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama