Watykan dba o przejrzystość finansową

Stolica Apostolska angażuje się całkowicie na rzecz pełnej przejrzystości operacji finansowych Instytutu Dzieł Religijnych

Takie zapewnienie od przedstawiciela Sekretariatu Stanu usłyszeli wczoraj ambasadorzy akredytowani przy Watykanie. Z grupą ponad 30 dyplomatów spotkali się ks. Peter Wells i dyrektor generalny IOR Paolo Cipriani. Celem wizyty w tzw. banku watykańskim było omówienie dotychczasowych zaangażowań Stolicy Apostolskiej, by według najwyższych międzynarodowych standardów uporządkowań jej procedury finansowe. Dyplomaci poznali specyfikę operacji pieniężnych dokonywanych są za murami watykańskimi, o których często mówi się w mediach bez obiektywnej znajomości przedmiotu. W najbliższym czasie wizyty w IOR odbędą kolejni dyplomaci przy Stolicy Apostolskiej. Podobne spotkanie odbyło się również dla amerykańskich darczyńców Watykanu.

W połowie lipca Watykan może być wpisany na „białą listę” krajów o najwyższej przejrzystości finansowej. Zadecyduje o tym w czasie sesji plenarnej komitet Moneyval pracujący pod egidą Rady Europy w Strasburgu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama