Kanada: o wolność sumienia i religii

Zaniepokojenie „agresywnym relatywizmem”, który próbuje ograniczyć religię wyłącznie do sfery prywatnej, wyrazili biskupi Kanady. Rada Stała tamtejszego episkopatu opublikowała list pasterski o wolności sumienia i religii.

Biskupi podkreślili, że właściwie rozumiana świeckość oddziela religię od polityki, a także Kościół od państwa. Jest jednak równocześnie otwarta na włączenie przekonań religijnych i wiary wspólnot do publicznej debaty i życia społecznego. Z kolei zradykalizowana świeckość wyklucza religię ze sfery publicznej i uniemożliwia swobodne angażowanie się w debatę społeczną. Te jednak są niezbędne do kształtowania właściwego życia obywatelskiego.

List obszernie wyjaśnia, dlaczego zapewnienie wolności sumienia i wyznania jest absolutnie konieczne w takim kraju jak Kanada, gdzie różnorodność religijna jest powszechna. Jeśli nie będą one zachowane, zagrożone będzie przestrzeganie wszystkich innych praw. Są one bowiem koniecznym warunkiem do szukania prawdy i jej należytego poznania. Biskupi podkreślili również, że prawo do wolności religijnej implikuje możliwość wyznawania wiary w miejscach publicznych. Próba ograniczenia wyrażania przekonań religijnych wyłącznie do miejsc kultu jest tego prawa poważnym ograniczeniem.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama