Papież, męczennik i prawo

Do karmienia się słuchaniem Słowa Bożego i kontemplacji „Jezusa jako Pana naszego codziennego życia” jako podstawy chrześcijańskiej modlitwy zachęcił Benedykt XVI uczestników dzisiejszej (2 maja) audiencji ogólnej w Watykanie.

Swą katechezę papież poświęcił świadectwu i modlitwie pierwszego męczennika Kościoła, św. Szczepana, opisanych w 6-tym i 7-mym rozdziale Dziejów Apostolskich. Na placu św. Piotra zgromadziło się dziś ok. 40 tys. pielgrzymów, w tym ponad ok. 7,5 tys. Polaków.

Ojciec Święty zauważył, że w swej mowie przez Sanhedrynem św. Szczepan pragnie ukazać bezpodstawność kierowanego przeciw niemu oskarżenia, jakoby obalał Prawo Mojżesza, czy był wrogi wobec świątyni Jerozolimskiej. Odczytując na nowo całe Pismo Święte wskazuje, że prowadzi ono do „miejsca” ostatecznej obecności Boga, jakim jest Jezus Chrystus, a zwłaszcza Jego męka, śmierć i Zmartwychwstanie.

TŁUMACZENIE:

„Nową świątynią, w której mieszka Bóg jest Jego Syn, który przyjął ludzkie ciało. To człowieczeństwo Chrystusa Zmartwychwstałego gromadzi ludy i łączy je w sakramencie Jego Ciała i Krwi”.

Papież dodał, iż Szczepan, jako uczeń Chrystusa naśladuje swego Pana aż po męczeństwo, wypowiadając te same słowa, jakie Jezus wypowiadał na Kalwarii. Jednocześnie Szczepan kieruje swą modlitwę do Jezusa uwielbionego, którego kontempluje po prawicy Ojca. Benedykt XVI zaznaczył, że świadectwo Szczepana daje nam pewne wskazania dla naszego życia i modlitwy.

TŁUMACZENIE:

„Możemy się pytać: skąd ten pierwszy chrześcijański męczennik czerpał siłę do stawiania czoła swoim prześladowcom i aby dojść do daru z siebie samego? Odpowiedź jest prosta: ze swej relacji z Bogiem, z rozważania Jego historii zbawienia, dostrzegania działania Boga, które swój szczyt osiągnęło w Jezusie Chrystusie. Także nasza modlitwa musi się karmić słuchaniem Słowa Bożego.”

Benedykt XVI zaznaczył, iż św. Szczepan widział w dziejach relacji miłości między Bogiem a człowiekiem zapowiedź postaci i misji Jezusa.

- Niech świadectwo życia bł. Jana Pawła II będą waszym dziedzictwem - powiedział Benedykt XVI do Polaków.

Na placu św. Piotra wśród ok. 40 tys. pielgrzymów było ok. 7,5 tys. Polaków. Swoją katechezę papież poświęcił modlitwie pierwszego męczennika Kościoła - św. Szczepana.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama