Stop eugenice!

Czy aborcja dzieci z zespołem Downa jest prawem człowieka? - to problem, przed którym stanęli sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procesie Kruzmane przeciw Łotwie. W kontekście tego procesu, stowarzyszenia działające na rzecz osób z zespołem Downa w różnych krajach Europy rozpoczęły kampanię w obronie ich praw.

W sprawie, toczącej się przed trybunałem w Strasburgu matka dziewczynki w zespołem Downa skarży się, że nie mogła wykonać w ciąży badania, które ujawniłoby, że jej córka ma syndrom Downa i umożliwiłoby jej dokonanie aborcji. Jej zdaniem, naruszyło to jej prawo do życia i prywatności.

Kwestionowaniem prawa do życia osób z zespołem Downa zaniepokojona jest Fundacja Jérôme Lejeune'a – światowej sławy genetyka, odkrywcy genetycznych przyczyn zespołu Downa, a zarazem gorącego obrońcy życia. Fundacja przygotowała skierowaną do Trybunału petycję pt. „Eugenizm nie jest prawem człowieka”. Jej sygnatariuszami są organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osoby prywatne.

Oto pełny tekst tej petycji:

„Czy eliminacja nienarodzonego dziecka z syndromem Downa powinna być traktowana jako podstawowe prawo człowieka? O tak poważną kwestię chodzi w sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który ma orzec, czy rodzice mają fundamentalne prawo do odwołania się do procedury wykrywania i eliminacji prenatalnej dzieci chorych lub niepełnosprawnych.

Orzeczenie pozytywne oznaczałoby uznanie eugenicznych rozwiązań wobec ludzi niepełnosprawnych za prawo podstawowe.

Trybunał ma orzec w sprawie pozwu (Kruzmane przeciw Łotwie) pewnej kobiety przeciw jej lekarzowi, który jej nie przepisał podczas trwania jej ciąży testu do wykrywania syndromu Downa, testu, który by wykazał, że jej dziecko ma syndrom Downa i dzięki któremu mogłaby dokonać  aborcji.

Wobec niebezpieczeństwa, że procedura wykrywania oraz eliminacja prenatalna zostaną zapisane i traktowane jako prawo człowieka, sygnatariusze tej deklaracji (stowarzyszenia, rodziny i bliscy osób z syndromem Downa i osób niepełnosprawnych) odwołują się do sumienia Trybunału i do instytucji europejskich o uznanie człowieczeństwa i ochrony prawa do życia osób z syndromem Downa i niepełnosprawnych.

Uznanie jako prawa człowieka eliminacji dzieci z syndromem Downa przed ich narodzeniem prowadzi do stygmatyzacji grupy ludzi wyselekcjonowanej na bazie ich genomu. Pozytywny wyrok zanegowałby człowieczeństwo osób niepełnosprawnych i ustanowiłby prawny mechanizm ich eliminacji.

Już obecnie to systematyczna eliminacja dzieci z zespołem Downa w Europie stanowi prawdziwe łamanie praw człowieka, a nie to, że niektórym z nich udało się uniknąć tej selekcji przed narodzeniem.

My, (stowarzyszenia, osoby niepełnosprawne i ich rodziny) wzywamy Trybunał do potwierdzenia zasady zakazu eugeniki i do powinności państw członkowskich do ochrony życia przed narodzeniem wszystkich osób, włącznie z niepełnosprawnymi. Chodzi tu o to, jak społeczeństwo europejskie zdefiniuje człowieczeństwo.” (tłum. Maria Ostoja-Ostaszewska)

Petycję można podpisać za pośrednictwem strony www.stopeugenicsnow.org

Zobacz także profile akcji:

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama