Argentyna: biskupi o reformie Kodeksu Cywilnego

Kodeks Cywilny, definiując obowiązki i prawa osób oraz instytucji, ze względu na swój specyficzny charakter nie jest czymś neutralnym, lecz wyraża doktrynę i sposób myślenia, który będzie wytyczał przyszłe życie mieszkańców Argentyny. Takie przekonanie wyraził episkopat tego kraju w dokumencie podsumowującym jego 103. zebranie plenarne.

Biskupi uznali, że przygotowywana reforma Kodeksu ma ogromne znaczenie dla prowadzonej przez Argentynę polityki, a także dla kultury całego narodu.

Dokument zatytułowany „Refleksje i uwagi dotyczące niektórych tematów związanych z reformą Kodeksu Cywilnego” skupia się na najważniejszych dla Argentyńczyków aktualnych kwestiach. Podkreśla odpowiedzialność Kościoła za sprawy społeczeństwa, wskazuje na samą wartość prawa i pewne aspekty przewidzianej reformy Kodeksu.

Biskupi podkreślają przede wszystkim kwestie ochrony ludzkiego życia. Przypominają o konieczności uznania momentu poczęcia za początek życia i jego pełnej ochrony prawnej. Podnoszą również sprawę dowartościowania rodziny zbudowanej na fundamencie małżeństwa, które jest trwałym związkiem mężczyzny i kobiety, a także pierwszym środowiskiem wychowania dzieci. Argentyńscy biskupi podkreślają, że rodzina jest komórką głęboko zakorzenioną w całym argentyńskim narodzie. Jest instytucją, która przez swoje bogactwo i historię gwarantuje stabilność społeczeństwa.

Spośród pozostałych tematów poruszanych w dokumencie warto zwrócić uwagę na uwydatnienie ogromnej wagi, jaką powinno się przykładać do poszanowania praw dzieci. Ważne jest też jasne stanowisko Kościoła w sprawie całkowitego zakazu sztucznego zapłodnienia, zarówno z racji etycznych, jak i prawnych, a także uznanie dla wszystkich wysiłków zmierzających do ochrony godności kobiet.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg