Ogólnopolska pielgrzymka akademicka

Pod hasłem: „Dom nie ręką ludzką uczyniony” na Jasnej Górze odbyła się 76. pielgrzymka akademicka.

W trzydniowym spotkaniu udział wzięło ponad 3 tys. studentów i wykładowców oraz rektorzy i reprezentanci 80 uczelni wyższych w Polsce. Pielgrzymka była okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także próbą odkrywania nowych wyzwań stojących przed duszpasterstwem akademickim.

Abp Józef Michalik podkreślił, że duszpasterstwo akademickie poprzez kształtowanie elit duchowych i kulturalnych stanowi bardzo ważną „gałąź nadziei” Kościoła w Polsce. Przewodniczący episkopatu wzywał do odważnego świadectwa wiary. „Nie poszerzy się wiara, nie pogłębi się wiara w narodzie, w Europie, która przeżywa różne kryzysy, jeśli nie ożywi się, nie zdynamizuje się pogłębiona wiara i wola świadectwa” – mówił abp Michalik.

Sami studenci podkreślali potrzebę przeżywania wspólnotowych spotkań. „Uważam, że ważne jest dla wszystkich ludzi, którzy tutaj przybyli, poczucie wspólnoty. Bo jak wiemy, współczesne środowiska akademickie, mam na myśli chociażby studentów, którzy mieszkają w akademikach, z Kościołem mają niewiele wspólnego. Takie poczucie wspólnoty, jakie dają takie wydarzenia, jest bardzo istotne dla młodych ludzi” – mówili uczestnicy akademickiej pielgrzymki.

Uczestnicy pielgrzymki tradycyjnie ponowili ślubowania akademickie z 1936 r. Na program spotkania złożyły się m.in. konferencje dotyczące troski o Kościół, człowieka i prawdę.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg