Chińscy biskupi „katakumbowi” na wolności

Po czterech tygodniach aresztu wyszli na wolność dwaj chińscy biskupi wspólnoty „katakumbowej”. Koadiutora diecezji Wenzhou bp. Petera Shao Zhumina zwolniono w Niedzielę Wielkanocną. W czasie aresztu duchownego zmuszono do kursu reedukacji światopoglądowej dotyczącego zerwania jedności kościelnej ze Stolicą Apostolską.

Chińska bezpieka uniemożliwiła mu również sprawowanie Mszy krzyżma, którą miał odprawiać z księżmi podległej mu diecezji. Przyczyną jego aresztowania był udział w konsekracji biskupa, który miał akceptację Benedykta XVI, ale nie otrzymał zgody władz w Pekinie jako duchowny wspólnoty Kościoła podziemnego.

Drugim uwolnionym z aresztu jest bp Peter Jin Lugang z diecezji Nanyang. Także jego komunistyczna administracja ukarała więzieniem na czas Wielkiego Tygodnia. Bp Jin pozostaje w opozycji wobec pseudo-episkopatu, który nie ma zgody Watykanu i jest kontrolowany przez urząd ds. wyznań.

Obaj zwolnieni biskupi podlegają ograniczeniom w poruszaniu się po Chinach. Ich podróże duszpasterskie nadzoruje służba bezpieczeństwa, a kontakty z wiernymi są monitorowane i rejestrowane. Celem restrykcji wobec biskupów jest przyjęcie przez nich do wiadomości, że Komunistycznej Partii Chin podlega również Kościół katolicki.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg