Watykan: Pogrzeb kardynała

„Świadkiem kościelnej jedności” nazwał kard. Angelo Sodano zmarłego w Wielką Sobotę 7 kwietnia w Rzymie emerytowanego patriarchę syryjskokatolickiego Antiochii podczas jego uroczystości pogrzebowych

Dziekan Kolegium Kardynalskiego przewodniczył im w imieniu Papieża wczoraj pod wieczór w bazylice św. Piotra. W homilii przypomniał, że kard. Ignace Moussa I Daoud, urodzony ponad 81 lat temu w Syrii, był biskupem egipskiej diecezji swego obrządku w Kairze, a później arcybiskupem syryjskiego Homs. Z kolei został patriarchą, następnie zaś prefektem watykańskiej dykasterii, którą kierował do 2007 r. Kard. Sodano odwiedził go niedawno, gdy leżał w rzymskiej klinice Piusa XI, ofiarując swe cierpienia Bogu za jedność chrześcijan.

„Jak dobrze wiemy, nasz nieodżałowany kardynał jako patriarcha antiocheński obrządku syryjskiego przyjął tradycyjne tam imię Ignacego na wspomnienie wielkiego rzecznika jedności Kościoła, jakim był męczennik św. Ignacy, pierwszy biskup Antiochii po Apostole Piotrze – mówił kard. Sodano. – Antiochia była wówczas wielkim miastem Syrii. Tam uczniowie Chrystusa zaczęli nazywać się chrześcijanami. Stamtąd, po Jerozolimie, zaczął się wielki rozmach misyjny rodzącego się Kościoła, w którym wszystkich łączyły «jeden duch i jedno serce» (Dz 4, 32). Dla tego wielkiego ideału jedności pracowali potem na tych ziemiach Wschodu chrześcijańskiego liczni duszpasterze i wierni. Dla tego ideału jedności powstał po wielu dziejowych kolejach obecny syryjski patriarchat Antiochii. Idąc śladem swych czcigodnych poprzedników patriarcha Daoud angażował się zawsze na rzecz jedności chrześcijan, zwłaszcza jako głowa Kościoła patriarchalnego Antiochii, a następnie prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. I właśnie jako świadka jedności chcemy go dziś pamiętać”.

Kard. Daoud zgodnie ze swą wolą spocznie obok swych poprzedników na stolicy patriarszej w obecnej siedzibie syrokatolickiego patriarchatu Antiochii w Bejrucie. Na miejsce ostatniego spoczynku odprowadzą go w stolicy Libanu obaj patriarchowie będący jego następcami, mianowicie obecny Ignace Youssif Younan i emerytowany Ignace Pierre Abdel-Ahad.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| WATYKAN

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg