Hiszpański Kościół wspiera państwo

Nowy plan duszpasterski Kościoła w Hiszpanii oraz program wiosennej sesji plenarnej episkopatu, to niektóre z tematów, jakie zostaną poruszone podczas zebrania Rady Stałej hiszpańskich biskupów.

Dwudniowe obrady rozpoczęły się dzisiaj w Madrycie. Jednym z głównych ich punktów jest przyjęcie tekstu nowego planu duszpasterskiego, który zostanie przedstawiony podczas kwietniowej sesji plenarnej episkopatu. Jest on poświęcony nowej ewangelizacji. Biskupi zapoznają się także ze stanem przygotowań do Kongresu Duszpasterstwa Młodzieżowego, którego celem będzie m.in. podsumowanie madryckiego spotkania młodych w sierpniu 2011 r. Ważnym punktem obrad będzie przyznanie pomocy w oświetleniu katedr i innych zabytkowych świątyń w bieżącym roku. Rada Stała zapozna się ze stanem ekonomicznym oraz dokona niezbędnych nominacji.

Budzą zadowolenie wyniki kampanii podatkowej „Xtantos”. O blisko 200 tys. wzrosła liczba osób, które przeznaczyły część kwoty podatkowej na cele Kościoła. Dzięki jego działalności społeczno-charytatywnej, niestety nieinteresującej mediów, państwo zaoszczędza miliony euro rocznie. W dobie panującego kryzysu publiczne instytucje pomocy społecznej nierzadko odsyłają petentów do parafialnej Caritas.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama