Abp Fisichella o roku umacniania wiary

„Odnowienie i umocnienie wiary w chwili szczególnego kryzysu, gdy wielu chrześcijan uległo indyferentyzmowi, oddaliło się od życia Kościoła” - to zdaniem, abp Fisichelli główne cele mającego się rozpocząć 11 października Roku Wiary

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji skierował dziś na ten temat słowo do kardynałów uczestniczący w poprzedzającym konsystorz publiczny dniu modlitwy i refleksji. Zdaniem abp Fisichelli słaba jest dziś znajomość treści wiary i jesteśmy świadkami bezprecedensowego osłabienia praktyk religijnych a także zapału misyjnego. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wskazał też na sytuację kulturową, utrudniającą osiągnięcie wspólnej wizji i planów wspólnego zaangażowania. Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary jest w tym kontekście okazją przedstawienia przez Kościół wspólnej wizji i świadectwa wiary. Abp Fisichella jest przekonany o konieczności szerszego upowszechniania w duszpasterstwie i znajomości Katechizmu Kościoła Katolickiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama