Komandos wśród nowych kardynałów

Jedyny wśród nowych purpuratów hierarcha, który ma za sobą ukończony kurs spadochronowy, to były kapelan wojskowy w siłach zbrojnych USA, abp Edwin F. O’Brien. 29 sierpnia ub. roku Benedykt XVI mianował go pro-wielkim mistrzem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Abp Edwin F. O’Brien urodził się 8 kwietnia 1939 w nowojorskim Bronxie. Święceń kapłańskich udzielił mu 29 maja 1965 roku kard. Francis Spellman. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był kapelanem wojskowym w siłach zbrojnych USA. Odbył kurs spadochronowy. W latach 1971-73 posługiwał żołnierzom walczącym w Wietnamie. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, uzyskując tam w 1976 doktorat z teologii. Po powrocie do ojczyzny pracował w kurii arcybiskupiej w Nowym Jorku. W 1979 roku koordynował wizytę Jana Pawła II w tym mieście.

6 lutego 1994 papież mianował go biskupem pomocniczym w Nowym Jorku. Sakry udzielił mu 25 marca tegoż roku kard. John O'Connor. 7 kwietnia 1997 został arcybiskupem koadiutorem ordynariusza polowego USA abp Josepha Dimino, a 12 sierpnia tegoż roku objął po nim ten urząd. W 1999 r. odwiedził Polskę, spotkał się m.in. na ostatnim etapie wędrówki z uczestnikami 8. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy.

12 lipca 2007 Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Baltimore, a 29 sierpnia 2011 pro-wielkim mistrzem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego bożogrobcami.

Zakon ten powstał w 1099 w Jerozolimie, by bronić grobu Chrystusa i opiekować się pielgrzymami przybywającymi do Ziemi Świętej. Obecnie tworzą go duchowni i świeccy, nie związani ślubami zakonnymi. Liczy ok. 20 tys. członków na świecie, głównie w krajach europejskich, ale również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Działa w 40 krajach, prowadzi działalność charytatywną, a szczególnie aktywny jest wśród katolików w Ziemi Świętej, np. pokrywa połowę zwyczajnego budżetu patriarchy łacińskiego Jerozolimy oraz utrzymuje i prowadzi tam blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych. Bożogrobców sprowadził do Polski w 1163 r. możnowładca Jaksa z rodu Gryfitów, który ufundował im klasztor miechowski. Działali do połowy XIX wieku. Formalnie powrócili do Polski w latach 90. XX wieku i obecnie w naszej ojczyźnie Zakon liczy ponad 200 członków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama