Ks. Lombardi: Kościół zdeterminowany do walki

Na determinację Kościoła, aby walczyć z seksualnymi nadużyciami duchownych wobec nieletnich jak i o przejrzystość prowadzonych przez jego instytucje transakcji finansowych zwraca uwagę w swym cotygodniowym komentarzu do magazynu Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego (CTV) „Octava Dies” rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi. Włoski jezuita jest też dyrektorem Radia Watykańskiego jak i CTV.

Odnosząc się do kwestii nadużyć seksualnych wobec nieletnich ks. Lombardi zaznacza, że w minionych latach jesteśmy świadkami wielu inicjatyw Kościoła skierowanych zarówno ku ofiarom tych przestępstw jak i dążących do przeciwdziałania im. Chodzi o wysłuchanie ofiar i pospieszenie im z niezbędną pomocą a także analizę przyczyn, uświadomienie sobie rozmiaru przestępstw, ich konsekwencji oraz przeciwdziałanie im. Jedną z ważnych inicjatyw w tej dziedzinie będzie rozpoczynające się w poniedziałek na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim międzynarodowe sympozjum pod hasłem „Ku uleczeniu i odnowie”. Rzecznik Watykanu przypomina, że wezmą w nim udział przedstawiciele ponad 100 episkopatów i 30 zgromadzeń zakonnych, a przy tej okazji zostanie zainaugurowane centrum na rzecz ochrony dzieci z siedzibą w Monachium. Placówka ta będzie kontynuowała inicjatywy jakie zrodzą się podczas rzymskiego sympozjum. „Kościół pragnie czynić sprawiedliwość, odnowić się, być zdolnym do pomocy społeczeństwu i światu, w którym plenią się nadużycia seksualne i skutecznie zwalczać tę plagę” - stwierdza ks. Lombardi.

Rzecznik Stolicy Apostolskiej odnosi się w swym komentarzu również do kwestii transparencji w działaniach instytucji kościelnych. Podkreśla, że Watykan aktywnie działa na rzecz włączenia swych instytucji do międzynarodowego systemu kontroli działalności gospodarczej, aby zwalczać „pranie brudnych pieniędzy”, zorganizowaną przestępczość i terroryzm.

Ks. Lombardii przypomina o szeregu oskarżeniach kierowanych pod adresem watykańskich instytucji gospodarczych w i tym kontekście nawiązuje do ogłoszonego przed kilkoma dniami orzeczenia jednego z sądów w USA, który po dziesięciu latach dochodzenia stwierdził bezpodstawność oskarżeń kierowanych pod adresem Instytutu Dzieł Religijnych („banku watykańskiego”- IOR). „Obecnie szereg nowych norm zapewni coraz skuteczniej to, że działalność mająca służyć Kościołowi będzie prowadzona w sposób całkowicie przejrzysty i bezpieczny. Droga jest długa i trudna, ale kurs jest jasny, a wola pewna. Skorzysta na tym ewangeliczne świadectwo” - mówi ks. Federico Lombardi.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama