Papież wybrał nowych biskupów

Benedykt XVI mianował kilku nowych biskupów, w tym biskupów pomocniczych diecezji rzymskiej.

W diecezji rzymskiej Papież mianował trzech biskupów pomocniczych. Wśród nich jest dotychczasowy ordynariusz położonej na południowy wschód od Rzymu diecezji Sory, Akwinu i Pontecorvo, 54-letni biskup Filippo Iannone z Zakonu Karmelitów. Został on arcybiskupem tytularnym i wicegerentem diecezji rzymskiej. Funkcja ta – po łacinie vice gerens, czyli „zarządzający w zamian” – oznacza zastępcę wikariusza generalnego papieskiej diecezji. Pełni on względem kardynała wikariusza rolę podobną, jak wikariusz generalny wobec biskupa ordynariusza. O. Filippo Iannone OCarm został przed 11 laty biskupem pomocniczym w Neapolu, a niecałe trzy lata temu ordynariuszem Sory, Akwinu i Pontecorvo.

Ponadto biskupami pomocniczymi Rzymu zostali: 56-letni ks. Matteo Maria Zuppi, dotychczas proboszcz parafii śś. Szymona i Judy Tadeusza na peryferiach Wiecznego Miasta, i jego rówieśnik ks. Lorenzo Leuzzi, dotąd kapelan Izby Deputowanych włoskiego parlamentu.

Patriarchą Wenecji Benedykt XVI mianował biskupa Francesco Moraglię, dotychczasowego ordynariusza północnowłoskiej diecezji La Spezia-Sarzana-Brugnato. Urodzony 58 lat temu w Genui, był on kapłanem tamtejszej archidiecezji i profesorem dogmatyki na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch. Biskupem został cztery lata temu. Na stanowisku patriarchy Wenecji Francesco Moraglia jest następcą kard. Angelo Scoli, który pół roku temu został arcybiskupem Mediolanu. Wenecja to jedna z czterech katolickich stolic patriarszych obrządku łacińskiego, obok Jerozolimy, Indii Wschodnich z siedzibą w Goa i Damão oraz Lizbony. W ubiegłym stuleciu trzech papieży – Pius X, Jan XXIII i Jan Paweł I – było wcześniej patriarchami weneckimi.

Również Kościołowi na Słowacji przybył nowy biskup. Benedykt XVI mianował ks. Jozefa Haľko biskupem pomocniczym w Bratysławie. Niespełna 48-letni kapłan związany jest właśnie ze stołeczną archidiecezją, gdzie wykładał historię Kościoła, był rzecznikiem arcybiskupa, a także zajmował się duszpasterstwem Węgrów.

O tym jego doświadczeniu duszpasterskim wspomina się przy dzisiejszej nominacji przypuszczając, że problematyka potrzeb mniejszości węgierskiej będzie nadal dla słowackiego episkopatu ważna. Węgrzy na Słowacji to najliczniejsza, bo ponad półmilionowa mniejszość narodowa, zamieszkująca przeważnie południową część kraju wzdłuż granic z Węgrami. Do powiatów najliczniej zamieszkałych przez tę mniejszość należą Komarno i Dunajska Streda.

We wszystkich diecezjach, na terenie których zamieszkują Węgrzy, prowadzone jest duszpasterstwo w parafiach i urzędowa agenda w kuriach w języku węgierskim. W diecezji Nitra, na przykład, od roku 2008, kiedy na skutek nowego podziału administracyjnego weszły w jej skład dekanaty z wiernymi mówiącymi po węgiersku, jest wikariusz biskupi dla mniejszości węgierskiej – obecnie ks. Zoltán Ďurča. Po nominacji ks. Jozefa Haľko słowacki episkopat tworzy 16 biskupów.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg