Po pierwsze: przybliżyć Boga

Dzień Życia Konsekrowanego jest zachętą do modlitwy o powołania zakonne - powiedział w czwartek w Warszawie bp Kazimierz Gurda. Tradycyjnie dzień ten obchodzony jest 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego.

"Należy pamiętać, że domu nie stanowią mury, dom tworzą przede wszystkim ludzie" - powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Gurda, nawiązując do hasła tegorocznego Dnia: "Wspólnoty życia konsekrowanego domem szukania i spotkania Boga i człowieka".

Jak dodał hierarcha, "wspólnoty życia konsekrowanego są właśnie takimi domami, w których każdy, kto do nich wejdzie, będzie mógł doświadczyć obecności i bliskości Pana Boga".

Jest to pierwsze i najważniejsze zadanie, jakie stoi przed wspólnotami życia konsekrowanego, wszystkie inne wartości - jak powiedział bp Gurda - które są konieczne i potrzebne, żeby w tym domu człowiek czuł się dobrze, to dobro, miłość i przebaczenie.

Zdaniem biskupa, bardzo ważne jest również i to, że do wspólnot życia konsekrowanego mogli przyjść wszyscy - człowiek, który w Pana Boga nie wierzy albo poszukuje, człowiek wierzący, który ma trudności w swojej wierze, a także człowiek zagubiony, który pragnie odnaleźć swoją drogę życia.

Jak powiedziała urszulanka s. Małgorzata Krupecka, "siostrzana wspólnota - dom zakonny - jest rodziną wielopokoleniową, w której z miłością przyjmuje się nowe dzieci, ale też szacunkiem i troską obdarza się najstarsze członkinie, ciesząc się z możliwej wymiany darów między pokoleniami".

Zdaniem karmelitanki bosej s. Alicji Boćkowskiej z Kielc, każda z sióstr żyjąca za murami klasztornymi "czyni nie tylko wspólnotę swoim domem, którą kocha i której służy, ale nade wszystko czyni domem własne serce, w którym spotyka się z Bogiem i którego On jest Panem". "Współczesny człowiek bardziej chyba niż kiedykolwiek spragniony jest autentycznych wartości duchowych i moralnych, których poszukuje właśnie w takich miejscach jak klasztory kontemplacyjne. W tym poszukiwaniu staramy się towarzyszyć osobom, użyczając im miejsca i pomocy w modlitwie, tak aby samotność, która dla mniszki klauzurowej nigdy nie jest pustką, mogła sprzyjać pogłębianiu także i ich życiu wiary" - podkreśliła karmelitanka.

Według najnowszych danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, na terenie Polski w 239 instytutach i zgromadzeniach zakonnych żyje ok. 40 tys. osób konsekrowanych. Ponadto, około tysiąc osób to członkowie 35 instytutów świeckich - "najmłodszej" formy życia konsekrowanego.

Analizy, przeprowadzone w poszczególnych instytutach w ciągu ostatnich sześciu lat, wykazały niewielką tendencję spadkową liczebności zgromadzeń męskich i wyraźny kryzys pod tym względem w zgromadzeniach żeńskich. Liczebność wspólnot męskich, jak np. dominikanie, franciszkanie czy karmelici bosi, utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie. Natomiast wyraźny spadek uwidacznia się w instytutach żeńskich, np. liczba elżbietanek z 1345 spadła do 1251, a szarytek z 1202 do 1061. Tendencja ta omija żeńskie zakony kontemplacyjne, np. liczba karmelitanek bosych wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat z 406 do 464.

W sumie liczba osób konsekrowanych w Polsce nie maleje, a od 1998 roku wzrosła nawet o 650 osób.

Obecnie na terenie Polski znajduje się 150 żeńskich instytutów życia konsekrowanego, z czego 16 to zakony klauzurowe - w 83 klasztorach. Przełożone 100 instytutów czynnych tworzą Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, zaś przełożone 15 instytutów klauzurowych skupia Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama