Watykańskie propozycje na Rok Wiary

Nota Kongregacji Nauki Wiary.


__Przypisy__________________________

1 BENEDYKT XVI, Encyklika Deus caritas est, 25 grudnia 2005 r., 1.

2 BENEDYKT XVI, Homilia w święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2010 r.

3 JAN XXIII, Przemówienie w czasie uroczystego otwarcia Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II, 11 października 1962 r.

4 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 1.

5 Zwyczajne Zgromadzenia Synodu Biskupów poruszały następujące tematy: Zachowanie i umocnienie wiary katolickiej, jej integralności, żywotności, rozwoju, spójności doktrynalnej i historycznej (1967), Kapłaństwo sakramentalne i sprawiedliwość w świecie (1971), Ewangelizacja we współczesnym świecie (1974), Katechizacja w naszych czasach (1977), Zadania rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie (1980), Pojednanie i pokuta w posłudze Kościoła (1983), Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie po Soborze Watykańskim II (1987), Formacja kapłanów we współczesnym świecie (1991), Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie (1994), Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata (2001), Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła (2005), Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (2008).

6 BENEDYKT XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2005 r.

7 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 4.

8 JAN PAWEŁ II, Przemówienie na zamknięcie II Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 7 grudnia 1985 r., n. 6. Papież, po otwarciu tego Synodu, podczas spotkania poprzedzającego modlitwę Anioł Pański 24 listopada 1985 r. powiedział: «Wiara jest podstawową zasadą, fundamentem, zasadniczym kryterium odnowy, której pragnął Sobór. Z niej wywodzą się normy moralne, styl życia, wybór kierunku działania w każdej sytuacji».

9 JAN PAWEŁ II, Konstytucja apostolska Fidei depositum, 11 października 1992 r., 2.

10 Tamże, 3.

11 Tamże, 4.

12 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 11.

13 BENEDYKT XVI, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 15 października 2011 r.

14 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 7.

15 Por. tamże, 12.

16 Wspomniany Komitet utworzony przy Kongregacji Nauki Wiary, na polecenie Ojca Świętego Benedykta XVI, składa się z następujących osób: kardynałowie – William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanisław Ryłko i Christoph Schönborn; arcybiskupi – Luis F. Ladaria i Salvatore Fisichella; biskupi – Mario Del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller i Raffaello Martinelli.

17 Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 150.

18 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 15.

19 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 65.

20 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 13.

21 Tamże, 6.

22 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Unitatis redintregratio, 1.

23 Wskazania dla Konferencji Biskupów odnoszą się też do Synodów Biskupów Kościołów Patriarchalnych i Arcybiskupich Większych, jak też wobec Zgromadzeń Hierarchów Kościołów sui iuris.

24 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 25.

25 Por. BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 13.

26 Tamże, 12.

27 Por. JAN PAWEŁ II, Konstytucja apostolska Fidei depositum, 4.

28 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 8.

29 Tamże, 12.

30 Tamże, 10.

31 Tamże, 9.

32 Por. BENEDYKT XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, 30 września 2010 r., 59-60 i 74.

33 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 8.

34 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret Apostolicam actuositatem, 2.

35 Por. BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 14.

36 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 1.

37 BENEDYKT XVI, List apostolski Porta fidei, 15.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama