CBOS o Radiu Maryja

7 proc. Polaków słucha co najmniej kilka razy w tygodniu Radia Maryja, 3 proc. kilka razy w miesiącu, 5 proc. jeszcze rzadziej, a 85 proc. w ogóle nie słucha tego radia - wynika z sondażu CBOS, zrealizowanego w 20-lecie istnienia rozgłośni.

Według CBOS, Telewizję Trwam przynajmniej kilka razy w tygodniu ogląda 4 proc. badanych, kilka razy w miesiącu - 2 proc., 2 proc. jeszcze rzadziej, a 92 proc. ankietowanych nie ogląda jej wcale.

Z badań CBOS wynika, że wśród słuchaczy toruńskiej rozgłośni jest ok. 2 proc. ludzi młodych (od 18 do 34 roku życia), 7-8 proc. badanych w średnim wieku (35-54 lata), 11 proc. osób starszych (mających 55-64 lata) i 29 proc. najstarszych (w wieku 65 lat i więcej). Ponadto - jak podaje CBOS - z wiekiem wiąże się stan cywilny i status zawodowy - Radia Maryja słucha 29 proc. osób owdowiałych i 22 proc. emerytów, ale tylko 5 proc. kawalerów i panien oraz 3 proc. uczniów i studentów.

Według badań CBOS, słuchaczy Radia Maryja jest nieco więcej na wsi niż w miastach; w najmniejszych miastach słucha go 9 proc. mieszkańców, a w największych - 10 proc.

W ocenie CBOS, na słuchanie toruńskiej rozgłośni wpływ ma wykształcenie: do jej słuchaczy zalicza się 19 proc. badanych z wykształceniem podstawowym, 9 proc. z zasadniczym zawodowym, 7 proc. z wykształceniem średnim i jeszcze mniej z wyższym - 6 proc. Wykształcenie ponadpodstawowe obniża zatem o ponad połowę prawdopodobieństwo słuchania Radia Maryja.

W grupach społeczno-zawodowych słuchaczy Radia Maryja jest więcej niż przeciętnie wśród rolników (17 proc.) i robotników niewykwalifikowanych (10 proc.); w pozostałych grupach odsetek ten waha się od 3 proc. (wśród pracujących na własny rachunek) do 6 proc. (wśród pracowników usług). Natomiast wśród biernych zawodowo wyróżniają się in plus emeryci oraz renciści, wśród których słuchacze toruńskiej rozgłośni stanowią odpowiednio: 22 proc. i 17 proc., a in minus uczniowie i studenci - jedynie 3 proc. słuchaczy.

Według CBOS słuchanie Radia Maryja najbardziej zależy od wiary i praktyk religijnych. Rozgłośni tej słucha 32 proc. osób głęboko wierzących, 9 proc. wierzących, 2 proc. raczej niewierzących i 1 proc. całkowicie niewierzących; 38 proc. słuchających Radia Maryja bierze udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, 14 proc. - co tydzień, 6 proc. uczestniczących w praktykach kilka razy w roku lub w ogóle niepraktykujących.

Według CBOS, Radio Maryja potrafiło mobilizować swoich słuchaczy do głosowania i podpowiadało, na kogo oddać głos: w 2001 r. 41 proc. słuchaczy głosowało na Ligę Polskich Rodzin, w 2005 r. - 40 proc. wybrało Prawo i Sprawiedliwość, w 2007 r. aż 62 proc. poparło partię Jarosława Kaczyńskiego.

Słuchacze Radia Maryja częściej niż inni deklarują, że biorą udział w wyborach; udział w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2010 r. zadeklarowało 71 proc. słuchaczy i 66 proc. tych, którzy nie słuchają Radia Maryja (frekwencja wyniosła 55,31 proc.): gotowość udziału w wyborach parlamentarnych w 2011 r. zadeklarowało (w badaniach we wrześniu i w październiku) - 70 proc. słuchaczy Radia Maryja i 58 proc. tych, którzy go nie słuchają (frekwencja wyniosła 48,92 proc.).

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnych próbach losowych dorosłej ludności Polski: 8-14 września (1077 osób), 29 września - 5 października (1099 osób) i 4-13 listopada (969 osób).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg