"Zaczynaj od najbardziej ubogich"

Bp Janusz Stepnowski został w niedzielę nowym biskupem łomżyńskim. Po południu w Łomży (Podlaskie) odbył się uroczysty ingres do katedry oraz wyświęcenie go na biskupa.

Uroczystościom przewodniczył kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie. W tej kongregacji nowy biskup łomżyński pracował przez 22 lata. W uroczystościach wziął także m.in. udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, liczne duchowieństwo.

Bb Janusz Stepnowski zastąpił bp Stanisława Stefanka, który posługę w diecezji łomżyńskiej sprawował od 15 lat. Przeszedł na emeryturę.

Zawołaniem biskupim nowego biskupa łomżyńskiego są słowa: "Gratia et Pax" (Łaska i Pokój). Jest to nawiązanie do słów św. Pawła Apostoła z 1 Listu do Koryntian: "Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!".

Nowy biskup odebrał pierścień, mitrę i pastorał - znak przewodnictwa w diecezji.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore mówił, że podczas niedzielnej uroczystości "Bóg odnawia w Łomży kościół we wspólnocie". Do nowego biskupa zwracał się, by był dla kapłanów "ojcem, bratem i przyjacielem", bo to konieczne, by "utrzymać żywą i skuteczną wspólnotę". Mówił też, że czeka na niego wspólnota wiernych, którzy są "solidnie utwierdzeni w zdrowej tradycji" i są bardzo przywiązani do kościoła. "Szukaj potrzebujących, bądź bliski dla wszystkich, ale zaczynaj od najbardziej ubogich materialnie czy duchowo" - mówił abp Migliore.

Biskup Janusz Stepnowski biskupem łomżyskim został nominowany przez papieża Benedykta XVI 11 listopada. Był kapłanem diecezji łomżyńskiej. Pochodzi z Ostrołęki. Hierarcha ma 53 lata. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Na kapłana został wyświęcony w 1985 r.

Jak podaje Biuro Konferencji Episkopatu Polski, w latach 1985-1988 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił pracę doktorską pt. "Osobowość prawna i władza Konferencji Episkopatu". W latach 1988-1989 był studentem na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugi we Włoszech oraz pracował w duszpasterstwie w diecezji Terni.

Kardynał Marc Ouellet dziękował bp Stepnowskiemu za 22 lata pracy w Kongregacji ds. Biskupów i wyraził przekonanie, że jak mówił - "ma wszelkie cechy, aby służyć kościołowi łomżyńskiemu".

Diecezja łomżyńska została ustanowiona w 1925 roku decyzją papieża Piusa XI. Bp Stepnowski jest siódmym biskupem łomżyńskim. Pierwszym był bp Romuald Jałbrzykowski, po nim tę funkcję sprawowali: bp Stanisław Kostka Łukomski, bp Czesław Falkowski, bp Mikołaj Sasinowski, bp Juliusz Paetz i bp Stanisław Stefanek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama