Biskupi Oceanii u Papieża

Do aktualnych wyzwań sekularyzacji nawiązał Benedykt XVI, spotykając się z konferencjami episkopatów Nowej Zelandii i wysp Pacyfiku.

Każdego z biskupów przybyłych stamtąd z wizytą ad limina, przyjął w tych dniach na osobnych audiencjach prywatnych.

Przedstawili oni sytuację w swoich diecezjach na tym rozległym i zróżnicowanym terenie. Sekularyzacja – zauważył Ojciec Święty – jest szczególnie widoczna w niewłaściwym podejściu do świętości małżeństwa chrześcijańskiego i rodziny. By temu zaradzić, ważna jest nowa ewangelizacja, dla której Papież utworzył niedawno specjalną dykasterię.

„Ponieważ wiara chrześcijańska ma oparcie w Słowie Wcielonym, Jezusie Chrystusie, nowe ewangelizacja nie jest pojęciem abstrakcyjnym – mówił Ojciec Święty. – Jest odnową autentycznego życia chrześcijańskiego, opartą na nauczaniu Kościoła. Jako biskupi i duszpasterze macie pełnić ważną rolę w formułowaniu odpowiedzi zgodnych z lokalnymi potrzebami i warunkami w waszych różnorodnych krajach pośród waszych ludów. Wzmacniając widzialne więzy kościelnej komunii twórzcie między sobą coraz silniejsze poczucie wiary i miłości. Wtedy ze swej strony ci, którym służycie, będą mogli naśladować waszą miłość i być posłańcami Chrystusa tak w Kościele, jak i na arenie społecznej. Rozmawiając z wami o nowej ewangelizacji, czynię to z myślą o niedawno ogłoszonym Roku Wiary, który ma «dać nowy impuls misji całego Kościoła, jaką jest wyprowadzanie ludzi z pustyni, na której często się znajdują» (homilia z 16 października). Oby ten szczególny czas posłużył wam jako inspiracja w łączeniu się z całym Kościołem w wysiłkach nowej ewangelizacji. Choć bowiem jesteście rozproszeni na wielu wyspach i dzielą nas ogromne odległości, wyznajemy razem «jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jednego Boga i Ojca wszystkich» (por. Ef 4, 5-6)”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama