Nowe arsenały starej broni?

Stałego monitorowania rozwoju nauki i techniki pod względem zagrożenia dla bezpieczeństwa na świecie domaga się Pax Christi International. Przedstawiciele tej ogólnoświatowej organizacji kościelnej uczestniczą w Genewie w konferencji Narodów Zjednoczonych na temat broni biologicznej (5-22 grudnia).

Zdaniem Pax Christi należy niezwłocznie powołać ośrodek studiów, który będzie monitorował rozwój nauki i zwracał uwagę na te odkrycia, które mogą być wykorzystane w broni biologicznej. Wyniki pracy takiego zespołu miałyby być co roku przedstawiane wspólnocie międzynarodowej w celu powstrzymania produkcji nowych rodzajów broni masowego rażenia. Przedstawiciele katolickiej organizacji podkreślają, że broń biologiczna wciąż stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzkości. Jej celem mogą być nie tylko ludzie, ale również zwierzęta hodowlane i zasoby żywności.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama