Jesteśmy Kościołem, nie tylko w Kościele

"Jako chrześcijanie, świeccy i duchowni, jesteśmy Kościołem, a nie tylko w Kościele. Jesteśmy jego częścią. Każdy bez wyjątku. Nie jesteśmy w Kościele obcymi” – przypomina w liście na Adwent prymas Polski abp Józef Kowalczyk

Słowo metropolity gnieźnieńskiego będzie czytane w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej w niedzielę 27 listopada.

W liście abp Kowalczyk przypomina, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i nowy rok pracy duszpasterskiej, któremu towarzyszy hasło „Kościół naszym domem”. Program ten – jak wyjaśnia Prymas – „ma stać się inspiracją do większego zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła, do budowania komunii międzyludzkiej, abyśmy w Kościele rzeczywiście nie byli ludźmi obcymi”.

„Rok 2012 poświęcony jest wymiarowi horyzontalnemu komunii. Założeniem programu jest budowanie chrześcijańskich relacji z bliźnimi na fundamencie komunii z Bogiem – przejście od doświadczenia bliskości Boga do doświadczenia bliskości człowieka” – tłumaczy w liście abp Kowalczyk.

Podkreśla również, że obraz domu zawsze niesie z sobą niezwykle głębokie treści. Od wieków jest on symbolem tego, co szczególnie bliskie i drogie każdemu człowiekowi.

„W Starym Testamencie pod pojęciem domu rozumiano zarówno materialną budowlę, jak i wspólnotę rodzinną, a także społeczność rodową i narodową. Dom jest dziełem Boga i człowieka. Idea bosko-ludzkiego budowniczego domu kontynuowana jest w Nowym Testamencie. (…) Domownikami tego Bożego domu – Kościoła – staliśmy się przez chrzest św. Jako ochrzczeni nie należymy już do samych siebie, ale do Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od tej chwili każdy z nas jest powołany do tego, aby na miarę swoich możliwości i talentów służyć swoim siostrom i braciom we wspólnocie Kościoła” – podkreśla prymas.

Abp Kowalczyk wskazuje także na kilka ważnych rocznic i wydarzeń, jakie będą miały miejsce w Kościele i w archidiecezji gnieźnieńskiej w 2012 r. Należy do nich m.in. 20. rocznica bulli papieskiej Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, która w zasadniczy sposób zmieniła administracyjne oblicze Kościoła w Polsce. Zniosła m.in. unię personalną łącząca archidiecezję gnieźnieńską i warszawską przywracając tej pierwszej ordynariusza na stałe rezydującego w Gnieźnie.

Na koniec prymas zachęca do wielowymiarowej realizacji programu w parafiach. Szczególną troską poleca objąć małżeństwa i rodziny, które są „pierwszą wspólnotą przekazującą człowiekowi Ewangelię oraz prowadzącą go do ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości”. Zachęca także do szczególnej troski o młodych i podjęcia starań o pogłębianie ich więzi ze wspólnotą parafialną.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama