Finansowi eksperci w Watykanie

Na życzenie Stolicy Apostolskiej działający przy Radzie Europy Komitet Specjalny Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, zwany Moneyval, prowadzi ocenę procedur i mechanizmów watykańskich finansów

W związku z tym grupa ekspertów pochodzących z różnych krajów (Rosji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Liechtensteinu) przebywała od 21 do 26 listopada w Watykanie. Eksperci spotkali się tu z przedstawicielami Sekretariatu Stanu, Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, sądownictwa, żandarmerii, Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, Instytutu Dzieł Religijnych IOR, czyli „banku watykańskiego”, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej i niedawno powstałego w Watykanie Urzędu Nadzoru Informacji Finansowej. Owocem wizyty będzie raport końcowy, który zostanie przedyskutowany na sesji plenarnej Moneyvalu prawdopodobnie w połowie przyszłego roku.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama