Abp Budzik: Kościół naszym domem

„Niech ci, którzy są na obrzeżach, znajdą się w centrum naszego zainteresowania i troski” – zachęca w liście pasterskim na Adwent abp Stanisław Budzik

List metropolity lubelskiego „Kościół naszym domem” czytany będzie w kościołach w pierwszą niedzielę Adwentu. „Adwent to czas oczekiwania na przyjście Boga w Jezusie Chrystusie. Bierne czekanie jednak nie wystarczy. Trzeba wyjść Chrystusowi naprzeciw, spotkać się z Nim w sakramentach Kościoła, a także w siostrach i braciach potrzebujących naszej solidarnej pomocy i duchowego wsparcia” – podkreśla abp Budzik.

Przypomina, że w rozpoczynającym się wraz z Adwentem roku duszpasterskim wierni będą „przeżywać prawdę o Kościele, który jest naszym domem”.

„Kościół to nie tylko dom Boży. To także dom dla człowieka” – pisze abp Budzik. Zaznacza, że „wspólnota, która się nie gromadzi na Mszy Świętej, przestaje być Kościołem”. Dodaje też, że „spoiwem żywego Kościoła jest miłość”, która „spaja całą budowlę w jedno, zapewnia jej harmonię i piękno, przez co zachęca wielu ludzi do wejścia i przebywania w niej”.

„Niech spoiwo miłości złączy w domu Kościoła naszej Archidiecezji wszystkich wierzących: kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Niech nas wszystkich pobudza do braterskiej współpracy. Przygarnijmy do domu Kościoła wszystkich wykluczonych, osamotnionych i zapomnianych. Niech ci, którzy są na obrzeżach, znajdą się w centrum naszego zainteresowania i troski” – apeluje.

Metropolita dziękuje w liście wszystkim, „którzy karmią głodnych, odwiedzają chorych, pocieszają uwięzionych”. „Niech z bliskości Świąt Narodzenia Pańskiego zapalą się znowu światła nadziei. Niech pojawią się w całej Archidiecezji proste znaki chrześcijańskiej solidarności, takie jak: wigilijny stół, spotkania opłatkowe osób samotnych i opuszczonych organizowane przy parafiach i na placach miast, wspólne śpiewanie kolęd” – pisze. Dodaje, że trzeba także dziękować Bogu za rodziców zastępczych, którzy tworzą dla dzieci rodzinne domy, za ludzi z oddaniem i poświęceniem prowadzących noclegownie, domy opieki, domy samotnej matki, hospicja.

Zachęcając do włączenia się w dzieła Caritas, metropolita informuje, że dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży świec w tym roku organizacji udało się zapewnić uczniom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej 16,5 tys. obiadów, a ponad tysiącu z nich ufundować wyjazd na kolonie. Pieniądze uzyskane z akcji pozwoliły także na dofinansowanie operacji dzieci, które zmagają się nie tylko z biedą, ale także z chorobą. Na ten cel Caritas Archidiecezji Lubelskiej przeznaczyła 100 tys. zł.

Zapowiadając obchody 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Lublinie, metropolita wzywa, by nie tylko uczestniczyć w jubileuszowych obchodach, ale także podejmować nowe duszpasterskie inicjatywy korzystając „ze skarbca nauczania Jana Pawła II”.

„Jako młody biskup Karol Wojtyła opisywał Kościół, współtworząc soborową Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. A jako Papież przypominał nam, że człowiek jest drogą Kościoła i apelował o wyobraźnię miłosierdzia” – przypomina abp Budzik.

„Wyobraźnia miłosierdzia powinna nas otwierać na ludzi, którzy cierpią z powodu zagubienia, czują się duchowo bezdomni, którzy może zrazili się do Kościoła, bo nie znaleźli w nim świadków Ewangelii. Otwórzmy przed nimi szeroko drzwi naszego domu, którym jest Kościół. Niech będą w jego wnętrzu serdecznie przyjęci, niech przeżyją radość żywej komunii z Bogiem, doświadczą ludzkiego ciepła, braterskiej wspólnoty wiernych, zawsze wrażliwej na człowieka” – apeluje.

Wzywa też, by z horyzontu wyobraźni miłosierdzia nie zniknęły dzieci, których rodzice wyjechali do pracy za granicę. „Powinny się znaleźć w orbicie zainteresowania poszczególnych grup parafialnych, zwłaszcza tworzonych przy parafiach świetlic” – podkreśla.

Hierarcha przypomina, że według słów Synodu Biskupów „żyjemy w epoce, w której zatraca się umiejętność słuchania i rozumienia słów Ewangelii jako przesłania żywego i ożywczego”. „Sytuacja ta mobilizuje Kościół do podejmowania wyzwań Nowej Ewangelizacji. Niech także i nas inspiruje do otwierania drzwi domu Kościoła dla wszystkich poszukujących. Szczególnie ludzie młodzi potrzebują miejsc spotkania i dialogu, uczenia się rozumienia Ewangelii i Kościoła. Niech dzięki trosce duszpasterzy i wiernych uczniowie i studenci w swoich rodzinnych parafiach znajdą okazję do modlitwy, spotkania, dialogu” – zachęca.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama