Zmarł kard. Virgilio Noè

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 24.07.2011 18:55

W wieku 89 lat zmarł w Rzymie kard. Virgilio Noè. Włoski purpurat był emerytowanym archiprezbiterem bazyliki watykańskiej. W przeszłości pełnił też funkcję szefa tzw. Fabbrica di San Pietro, czyli warsztatów konserwatorskich tej największej świątyni chrześcijaństwa, oraz papieskiego wikariusza dla państwa watykańskiego.

Kard. Noè pochodził z okolic Pawii w północnych Włoszech (ur. W 1922 r.). Ukończył tamtejsze seminarium duchowne i po święceniach kapłańskich w 1944 r. przez cztery lata pracował duszpastersko z młodzieżą. Następnie studiował w Rzymie historię Kościoła, by wykładać ten przedmiot w seminarium duchownym. Zajmował się także sprawami liturgicznymi w diecezji pawijskiej i w związku z tym w 1964 r. przeniósł się do Rzymu, by pracować w apostolacie liturgicznym na szczeblu Konferencji Episkopatu Włoch. Wykładał też w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum”.

W 1970 r. ks. Noè został mistrzem papieskich ceremonii, wprowadzając w życie soborowe zmiany liturgiczne. Był to początek całej serii funkcji, jakie włoski duchowny pełnił w Watykanie. W 1982 r. został sekretarzem ówczesnej Kongregacji Sakramentów i Spraw Kultu Bożego, wyniesiony jednocześnie do godności arcybiskupiej. Siedem lat później przeszedł do pracy administracyjnej w Watykanie. Jan Paweł II mianował go kardynałem w 1991 r. Kard. Noè przeszedł na emeryturę w 2002 r.

TAGI: