Polska się modli za papieża

KAI |

publikacja 29.06.2011 17:07

Modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu świętuje Kościół w Polsce 60-ą rocznicę święceń kapłańskich papieża Benedykta XVI

Polska się modli za papieża Henryk Przondziono/Agencja GN W wielu polskich kościołach wierni modlą się za Benedykta XVI

To odpowiedź na prośbę Kongregacji ds. Duchowieństwa, by diecezje, jak i poszczególni kapłani całego Kościoła ofiarowali Ojcu Świętemu 60 godzin adoracji eucharystycznej.

Jak poinformował rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch w różnych polskich diecezjach zorganizowano wiele nabożeństw w int. Benedykta XVI.


Decyzją bp. Wiktora Skworca we wszystkich parafiach i domach zakonnych diecezji tarnowskiej przez godzinę adorowany jest dziś Najświętszy Sakrament.Za 60 lat kapłaństwa Ojca Świętego Benedykta XVI dziękowali polscy biskupi zgromadzeni w Licheniu i Włocławku na zebraniu plenarnym w dniach 24-26 czerwca.

Warto dodać, że w uroczystość świętych Piotra i Pawła zbierana jest w kościołach składka, tzw. świętopietrze, czyli ofiara na potrzeby Stolicy Apostolskiej.