Franciszek: Pokój jest darem Ducha Świętego

KAI |

publikacja 22.05.2022 12:19

Do usilnego proszenia o dar pokoju, będącego darem Ducha Świętego również dla tych, którzy żyją obok nas, dla tych, których spotykamy na co dzień, i za przywódców narodów zachęcił papież 22 maja w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli.

Franciszek: Pokój jest darem Ducha Świętego PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Ojciec Święty nawiązał do słów zawartych we fragmencie Ewangelii VI niedzieli wielkanocnej „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” (J 14, 27). Zaznaczył, że Pan Jezus wypowiada te słowa przed swą męką, kiedy Judasz wyszedł, aby Go zdradzić, Piotr ma się Go zaprzeć, a prawie wszyscy inni mają Go opuścić. Wiedząc o tym, ukazuje, że łagodność jest możliwa także w najtrudniejszym momencie; „i chce, abyśmy również my tak się zachowywali” – podkreślił Franciszek.

Papież podkreślił, że sami nie jesteśmy w stanie zachować pokoju, że potrzebujemy pomocy, daru. „Pokój, który jest naszym działaniem, jest przede wszystkim darem Boga… Jest to Duch Święty, ten sam, który jest Duchem Jezusa. Jest to Boża obecność w nas, jest to Boża «moc pokoju». To On rozbraja serce i napełnia je pokojem ducha. To On rozprasza rygoryzm i gasi pokusy atakowania innych. To On nam przypomina, że obok nas są bracia i siostry, a nie przeszkody i przeciwnicy. To On daje nam siłę, aby przebaczyć, aby zacząć od nowa. I to z Nim stajemy się mężczyznami i kobietami pokoju” – stwierdził Ojciec Święty.

„Im bardziej niespokojne jest nasze serce, im bardziej odczuwamy w sobie podenerwowanie, niecierpliwość, gniew, tym bardziej musimy prosić Pana o Ducha pokoju. Uczmy się mówić każdego dnia: «Panie, obdarz mnie Twoim pokojem, daj mi Ducha Świętego». Prośmy o to również dla tych, którzy żyją obok nas, dla tych, których spotykamy na co dzień, i za przywódców narodów” – powiedział Franciszek przed odmówieniem modlitwy Regina Caeli i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Po odmówieniu wielkanocnej modlitwy Regina Caeli i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty przypomniał o dzisiejszej beatyfikacji Pauliny Jaricot i zaapelował o wsparcie działalności misyjnej Kościoła, wezwał też do troski o środowisko naturalnej człowieka, a przede wszystkim o poszanowanie życia każdej istoty ludzkiej, które jest darem Boga. Zaapelował także o zapewnienie możliwości rzeczywistego realizowania prawa do sprzeciwu sumienia:

"Drodzy bracia i siostry!

Dziś po południu w Lyonie zostanie beatyfikowana Paulina Maria Jaricot, założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary, wspierającego misje. Ta wierna świecka, żyjąca w pierwszej połowie XIX wieku, była kobietą odważną, bacznie śledzącą zmiany epoki i posiadającą uniwersalną wizję misji Kościoła. Niech jej przykład wzbudzi we wszystkich pragnienie uczestniczenia, z modlitwą i miłością, w szerzeniu Ewangelii w świecie. Oklaskujmy nową błogosławioną!

Dziś rozpoczyna się Tydzień Laudato si', aby jeszcze uważniej wsłuchiwać się w wołanie Ziemi, która wzywa nas do wspólnego działania w trosce o nasz wspólny dom. Dziękuję Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i licznym organizacjom uczestniczącym i zapraszam wszystkich do udziału.

W najbliższy wtorek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, szczególnie przeżywane przez katolików w Chinach, którzy czczą Maryję Wspomożycielkę jako swoją Patronkę, w sanktuarium Sheshan w Szanghaju, w licznych kościołach tego kraju i w swoich domach. Ta szczęśliwa okoliczność daje mi okazję, by ponowić zapewnienie o mojej duchowej bliskości. Z uwagą i zaangażowaniem śledzę życie i często skomplikowane wydarzenia wiernych i duszpasterzy. Codziennie modlę się za nich. Zachęcam was do przyłączenia się do tej modlitwy, aby Kościół w Chinach, w wolności i spokoju, żył w rzeczywistej komunii z Kościołem powszechnym i wypełniał swoją misję głoszenia Ewangelii wszystkim, wnosząc w ten sposób pozytywny wkład w duchowy i materialny postęp społeczeństwa.

Pozdrawiam was wszystkich, rzymian i pielgrzymów z Włoch i z wielu krajów. W szczególności pozdrawiam wiernych z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Polski i Puerto Rico; księży z Ekwadoru; wspólnotę Emaus z Foggii; wolontariuszy Soccorso di Saint-Pierre (Aosta), uczniów z Werony i młodzież z Sombreno w diecezji Bergamo.

Pozdrawiam wszystkich, którzy wzięli udział w krajowym wydarzeniu „Wybierz życie” w Rzymie. Dziękuję wam za wasze działania na rzecz życia i w obronie sprzeciwu sumienia, którego realizowanie często próbuje się ograniczać. Niestety, w ostatnich latach nastąpiła zmiana w powszechnej mentalności i dziś coraz bardziej skłaniamy się do myślenia, że życie jest dobrem, którym możemy całkowicie dysponować, którym możemy manipulować, sprawić by się narodziło, lub obumarło według własnego uznania, jako wyłączny wynik decyzji indywidualnej. Pamiętajmy, że życie jest darem Boga! Jest ono zawsze święte i nienaruszalne, i nie możemy uciszać głosu sumienia.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli! Proszę, nie zapomnijcie o mnie w modlitwie. Życzę smacznego obiadu i do widzenia."