Papież: ekonomia potrzebuje nawrócenia i kreatywności

VATICANNEWS.VA |

publikacja 04.09.2020 19:43

„Nadszedł czas na rozeznanie kierunku, w świetle zasad etyki i dobra wspólnego, w jakim powinniśmy wyruszyć w dalszą drogę”.

„Ekonomia może stać się wyrazem troski, która nie wyklucza, ale włącza, nie uśmierca, ale ożywia, nie poświęca godności człowieka bożkowi finansów, nie rodzi przemocy i nierówności, nie używa pieniądza do dominacji, ale do służby” – te słowa znalazły się w przesłaniu Papieża do uczestników Forum: „Europejski Dom – Ambrosetti”, które rozpoczyna się dzisiaj w Villa d’Este, w Cernobbio. To organizacja powstała w 1965 roku zajmująca się doradztwem w dostosowywaniu działalności firm do wymogów rynku oraz społeczeństwa.

Ojciec Święty zauważył, że wydarzenia związane z kryzysem pandemicznym uświadomiły nam, że jesteśmy braćmi we wspólnym domu. „Nie mogąc stać się solidarnymi w dobru i w dzieleniu się zasobami, przeżywaliśmy solidarność w cierpieniu. Pandemia stała sie próbą, która podważyła dotychczasową hierarchię wartości, która stawiała na szczycie pieniądze i władzę. Zmusiła do rezygnacji z tego, co zbędne i do opowiedzenia się za tym, co istotne” – napisał Franciszek. W obecnej sytuacji ekonomia jest dzisiaj uprzywilejowaną dziedziną refleksji ze względu na jej ścisły związek z konkretną sytuacją każdego człowieka.

Pandemia uświadomiła nam, że nauka i technika są niewystarczające. Elementem decydującym okazała się hojność i odwaga wielu ludzi. Potrzebna jest zmiana mentalności, która poszerzy spojrzenie i ukierunkuje technikę oddając ją do dyspozycji innego typu rozwoju, bardziej zdrowego, ludzkiego, społecznego oraz zrównoważonego.

„Nadszedł czas na rozeznanie kierunku, w świetle zasad etyki i dobra wspólnego, w jakim powinniśmy wyruszyć w dalszą drogę. Potrzebne jest mądre rozpoznawanie znaków czasu” – zauważył Ojciec Święty. – Trzeba wziąć pod uwagę dwa elementy: nawrócenie i kreatywność. „Chodzi o nawrócenie ekologiczne, aby spowolnić nieludzki rytm konsumpcji i produkcji, i nauczyć się bardziej rozumieć i kontemplować naturę. Jesteśmy także wzywani do kreatywności, aby podjąć nowe i oryginalne drogi realizowania dobra wspólnego. Możemy być twórczymi jeśli będziemy zdolni do przyjęcia tchnienia Ducha, który pobudza i ośmiela do podejmowania dojrzałych, nowych oraz odważnych wyborów, abyśmy realizowali model integralnego rozwoju. To właśnie kreatywność miłości może przywrócić sens teraźniejszości oraz otworzyć ją na lepszą przyszłość” – napisał Papież.

Ważne jest, aby inwestować w młode pokolenia, które będą tworzyły ekonomię jutra. Trzeba formować osoby gotowe do podjęcia służby wspólnocie i kulturze spotkania. Dzisiejsza gospodarka potrzebuje człowieczeństwa, pełnego szacunku oraz pokornego braterstwa.

Papież wspomniał, że minęła właśnie 70. rocznica deklaracji Schumana, ustanawiającej zalążek Unii Europejskiej. Dzisiaj Europa jest wzywana do odegrania wiodącej roli w twórczym wysiłku wyjścia z wąskiego rozumienia technokratycznego paradygmatu obejmującego politykę i gospodarkę. Ten twórczy wysiłek wyraża się w solidarności, która jest jedynym skutecznym lekarstwem na wirusa egoizmu. Jeśli w początkach Unii Europejskiej solidarność dotyczyła dziedziny produkcji, dzisiaj powinna objąć najcenniejsze dobro: osobę ludzką.

Ojciec Święty zauważył, że uczestnicy forum podejmą również temat: „miasta przyszłości”. Biblia mówi o niebieskim Jeruzalem, mieście pokoju, którego bramy są otwarte dla wszystkich ludzi. Jest to miasto na miarę człowieka, piękne i olśniewające, miasto gościnne, gdzie pokonane zostaną choroba i śmierć. Ten najwyższy cel może wyzwolić najlepsze energie ludzkości w budowaniu lepszego świata. „Zapraszam do spojrzenia w górę oraz otwarcia na wysokie ideały i wielkie pragnienia” – napisał Papież w przesłaniu.

Franciszek zaznaczył, że konieczne jest nadanie nowego impetu poszukiwaniom sposobów rozumienia gospodarki i postępu, zwalczaniu wszelkiej marginalizacji, promowaniu nowego stylu życia oraz udzielaniu głosu tym, którzy go nie mają.