Ziarna Słowa – Nie daj się uwikłać

VATICANNEWS.VA |

publikacja 29.03.2020 17:55

Cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II.

Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem Andrzej Macura CC-SA 4.0 Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem

Dziś prezentujemy kolejny fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II na lotnisku Aeroklubu we Włocławku, 7 czerwca 1991 r. Papież rozważał w niej przykazanie „Nie cudzołóż”. Wzywał wiernych, aby nie dali się uwikłać tym siłom pożądania, które drzemią w nas jako zarzewie grzechu. Przypomniał, że nie warto żyć według ciała, bo ono nie ma samo w sobie innej perspektywy niż śmierć. Życie daje tylko to, co jest z Ducha. „Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie naz­wę europejskości, panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja — czy ra­czej antycywilizacja? Kultura — czy raczej antykultura? Tu trze­ba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko «zuży­wa» jego człowieczeństwo” – wskazał Jan Paweł II.