Ziarna słowa - Boży siew Ewangelii

VATICANNEWS.VA |

publikacja 19.03.2020 05:10

Cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II.

Ziarna HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Ziarna
Zaczątek przyszłego wzrostu

Dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Łomży, podczas IV pielgrzymki Papieża do Ojczyzny. Jan Paweł II przywołał spotkanie bogatego młodzieńca z Jezusem. Zapytał on Nauczyciela, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Przy tej okazji Chrystus przypomniał Dekalog Starego Przymierza, który Ojciec Święty nazwał „drogowskazem ludzkiej moralności w każdym czasie i miejscu”.

Papież pytał wówczas Polaków o jakość naszej gleby. „Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy? Nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które - jeśli jest zdrowe – samo staje się Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka?” - pytał Jan Paweł II.