Ziarna Słowa - Troska o życie poczęte

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 17.03.2020 19:32

Cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II

Dziecko - dar Boga Roman Koszowski /Foto Gość Dziecko - dar Boga

Dziś Radio Watykańskie zaproponowało fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Radomiu. Papież przypomniał w niej, że przykazanie “Nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko zakaz, ale wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. “Chroń życie, zdrowie, szanuj godność ludzką każdego człowieka. Raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza gdy jest to twoje własne dziecko” - mówił Jan Paweł II.