Jesteście cenni w oczach Boga

KAI |

publikacja 13.05.2010 14:12

Dziś Benedykt XVI w Fatimie spotkał się z chorymi. Publikujemy za KAI treść jego przemówienia

Drodzy chorzy Bracia i Siostry,

Zanim się do was, tu obecnych zbliżę, trzymając w rękach monstrancję z Chrystusem Eucharystycznym, chciałbym do was skierować słowa otuchy i nadziei, którymi obejmuję wszystkich chorych, towarzyszących nam przez radio i telewizję oraz tych, którzy nie mają nawet tej możliwości, ale są z nami zjednoczeni poprzez najgłębsze więzy ducha, czyli w wierze i modlitwie:

Mój bracie i siostro, w oczach Boga jesteś «tak bardzo cenny, że On sam stał się człowiekiem, aby móc współcierpieć z człowiekiem, w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi, jak to nam przedstawia opis Męki Jezusa. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne con-solatio, pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi gwiazda nadziei» (Benedykt XVI, encyklika Spe salvi, 39). Z tą nadzieją w sercu można wyjść z ruchomych piasków choroby i śmierci, stanąć na litej skale Bożej miłości. Innymi słowy, możesz przezwyciężyć poczucie bezużyteczności cierpienia, które niszczy osobę w jej wnętrzu i sprawia, że czuje się ona ciężarem dla innych, podczas gdy w istocie, cierpienie przeżywane z Jezusem służy zbawieniu braci.

Jak to możliwe? Źródła Bożej mocy wypływają właśnie pośród ludzkiej słabości. Jest to paradoksem Ewangelii. Zatem Boski Nauczyciel, zamiast rozwodzić się w wyjaśnianiu przyczyn cierpienia, wolał powoływać każdego, aby za Nim poszedł, mówiąc: «Weź swój krzyż i naśladuj Mnie» (por. Mk 8, 34). Idź ze Mną. Weź udział poprzez swoje cierpienie w tym dziele zbawienia świata, które dokonuje się przez moje cierpienie, poprzez Mój Krzyż. W miarę jak będziesz obejmował swój krzyż, jednocząc się duchowo w moim Krzyżem, w twoich oczach objawi się zbawczy sens cierpienia. Znajdziesz w cierpieniu wewnętrzny spokój, a nawet duchową radość.

Drodzy chorzy, przyjmijcie to wezwanie Jezusa, który przechodzi obok was w Najświętszym Sakramencie i zawierzcie Jemu napotykane przeciwności i cierpienia, aby stały się – według Jego planów – środkiem odkupienia dla całego świata. Będziecie odkupicielami w Odkupicielu, tak jak jesteście synami w Synu. Obok Krzyża ... spotyka się Matkę Jezusa, naszą Matkę.