Watykańska instrukcja o organizowaniu i przebiegu synodów

KAI |

publikacja 01.10.2018 21:27

W Watykanie zaprezentowano nową instrukcję nt. organizowania zgromadzeń synodalnych i działania Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Jest ona uzupełnieniem ogłoszonej dwa tygodnie temu konstytucji apostolskiej papieża Franciszka „Episcopalis communio”, która określa status i tryb prac synodu.

Watykańska instrukcja o organizowaniu i przebiegu synodów

Nowa instrukcja zastępuje obowiązujący od 50 lat dokument „Ordo Synodi Episcoporum”, który w ciągu minionych lat był wielokrotnie aktualizowany. Ostatni raz w 2006 r. przez Benedykta XVI.

„Znacząca część wcześniejszego dokumentu znalazła się w nowej instrukcji. Jest to znak, że restrukturyzacja synodalnego organizmu, zainicjowana przez papieża Franciszka na początku jego pontyfikatu, nie oznacza zerwania z przeszłością, ale dokonywana jest pod znakiem ciągłości naznaczonej rozwojem” – podkreślił bp Fabio Fabene. Podsekretarz Synodu Biskupów zauważył też, że nowa instrukcja jasno mówi o tym, kto może w synodzie uczestniczyć i precyzuje obowiązujące procedury.

„Celem nowej instrukcji jest ułatwienie dyskusji i wymiany opinii między ojcami synodalnymi tak, by jak najbardziej mogło wybrzmieć bogactwo głosów Kościołów z wszystkich zakątków świata. W ten sposób synod jawi się jako szczególny wymiar nierozerwalnej więzi łączącej biskupów między nimi i z papieżem w służbie ludu Bożego” – podkreślił bp Fabene.

Mówiąc o zmianach wprowadzonych przez nową instrukcję na temat przebiegu zgromadzenia synodalnego i działalności Sekretariatu Generalnego Synodu podsekretarz tej dykasterii, bp Fabio Fabene podkreślił, że Rada Zwyczajna Synodu Biskupów zostanie poszerzona z obecnych 15 do 21 członków, z których 6 mianuje Ojciec Święty (dotychczas papież mianował 3), pozostałych natomiast wybiorą ojcowie synodalni. Będą to wyłącznie biskupi diecezjalni. Wyjaśniono ponadto, że dokument końcowy będzie wymagał aprobaty 2/3 uczestników Synodu uczestniczących w głosowaniu.