Papieski wysłannik wysłucha oskarżających biskupa Barrosa

KAI |

publikacja 30.01.2018 17:05

Ojciec Święty postanowił, że jego specjalny wysłannik, abp Charles J. Scicluna uda się do Santiago de Chile, aby wysłuchać osoby oskarżające ordynariusza diecezji Osorno, Juana de la Cruz Barrosa – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Papieski wysłannik wysłucha oskarżających biskupa Barrosa Ccox csc / CC-SA 3.0 Katedra w Osorno

W komunikacie zaznaczono, że do Stolicy Apostolskiej napłynęły nowe informacje w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem bpa Juana de la Cruz Barrosa. Abp Charles J. Scicluna jest ordynariuszem Malty i przewodniczącym Kolegium ds. Rozpatrywania odwołań (w sprawach delicta graviora) na forum sesji zwyczajnej Kongregacji Nauki Wiary.