Dialog religii ważny dla Jerozolimy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 22.12.2017 19:57

Znaczenie dialogu kultur i religii dla sprawy pokoju w trudnych chwilach, jakie przeżywa obecnie Jerozolima, podkreślił Papież w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji z okazji 800-lecia franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Dialog religii ważny dla Jerozolimy Roman Koszowski /Foto Gosć Stolica Apostolska wyraża poparcie krajom, które angażują się w powstrzymanie jakichkolwiek aktów przemocy, a jednocześnie zabiegają o wsparcie dialogu i negocjacji między Izraelem a Palestyną – czytamy w deklaracji watykańskiej delegacji przy ONZ w kwestii uznania Jerozolimy za stolicę państwa izraelskiego

Została ona zorganizowana w Rzymie i w Asyżu w dniach 21-22 grudnia 2017 r. przez działające od kilku miesięcy przy włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Obserwatorium mniejszości religijnych na świecie i respektowania wolności religijnej. Kieruje nim Salvatore Martinez, przewodniczący włoskiego ruchu Odnowy w Duchu Świętym.    

Franciszek cieszy się, że temat „Dialog kultur i religii w promowaniu pokoju” wybrany został „w delikatnym momencie życia Jerozolimy, miasta będącego dla wszystkich symbolem pokojowego współistnienia różnych ludów i religii” – czytamy w przesłaniu, które w imieniu Ojca Świętego skierował do uczestników konferencji watykański sekretarz stanu. Papież zachęca do pełnienia „autentycznej służby życiu i godności osoby, biorąc pod uwagę różnorodność kultur religijnych i pochodzenia, jak też ludzkie i duchowe bogactwa, które należy przyjmować z szacunkiem”. Życzy on, aby „za przykładem św. Franciszka szerzyły się wszędzie przyjaźń, solidarność i pokój” – pisze kard. Pietro Parolin.

W konferencji „Dialog kultur i religii w promowaniu pokoju” biorą udział nie tylko przedstawiciele włoskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Stolicy Apostolskiej i Zakonu Braci Mniejszych. Są wśród nich także takie osobistości, jak sekretarz generalny Włoskiego Islamskiego Centrum Kulturalnego Abdellah Redouane, rabin David Rosen z Izraela, izraelski ambasador we Włoszech Ofer Sachs czy burmistrz Betlejem Anton Salman. Zgodnie z tradycją, zatwierdzoną przed 20 laty jako prawo przez palestyńskiego przywódcę Jasira Arafata, na czele władz miasta narodzenia Chrystusa stoi zawsze chrześcijanin – albo greckoprawosławny, albo, jak obecnie, katolik obrządku łacińskiego.

***

Jednocześnie Stolica Apostolska wyraża poparcie krajom, które angażują się w powstrzymanie jakichkolwiek aktów przemocy, a jednocześnie zabiegają o wsparcie dialogu i negocjacji między Izraelem a Palestyną – czytamy w deklaracji watykańskiej delegacji przy ONZ w kwestii uznania Jerozolimy za stolicę państwa izraelskiego. Równocześnie przypomina ona o obowiązku wszystkich państw do przestrzegania wynegocjowanego „status quo” tego Świętego Miasta.

Wyjątkowość Jerozolimy  wyraża się w szczególnym charakterze tego miasta, które jest święte dla trzech religii monoteistycznych i postrzegane jako „duchowa stolica” przez miliony wierzących. Jego znaczenie wykracza poza kwestię granic państwowych, co trzeba uznawać za priorytet we wszelkich negocjacjach podejmowanych dla osiągnięcia rozwiązania politycznego. Stolica Apostolska – czytamy w opublikowanej deklaracji – domaga się więc rozwiązań pokojowych, respektujących status Jerozolimy, jej charakter sakralny i uniwersalny.

Deklaracja delegacji Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych została opublikowana po głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie uznania przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. 128 państw opowiedziało się za rezolucją potępiającą decyzję USA, a tylko 9 przeciw.

Z dziennikarzami spotkał się też - z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia - abp Pierbattista Pizzaballa, administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Skomentował on najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Ziemi Świętej.

Podsumowując wydarzenia kończącego się roku abp Pizzaballa zwrócił uwagę na polepszenie relacji między wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi działającymi w Ziemi Świętej. Wyrazem polepszenia tych relacji była m.in. uroczysta inauguracja odrestaurowanej kaplicy Bożego Grobu. Radością napawa także fakt, że w tym roku bardzo wielu pielgrzymów nawiedziło Jerozolimę. Hierarcha wyraził przy tym nadzieję, że obecna sytuacja polityczna nie zniechęci i nie odstraszy tych, którzy planują odwiedzić Jerozolimę i Betlejem w najbliższych dniach. Obecność pielgrzymów jest bowiem pięknym wyrazem solidarności z miejscowymi chrześcijanami. Zachęcił wiernych całego świata do pielgrzymowania do miejsc świętych bez obawy.

Odnosząc się do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o uznaniu Jerozolimy za stolicę państwa Izrael abp Pizzaballa przypomniał, że jednostronne decyzje nie mogą być uznane za rozwiązania idealne. Takie decyzje nie przyniosą pokoju, ale będą go oddalać. Jerozolima jest skarbem całej ludzkości. Wszelkie wyłączne roszczenia - czy to polityczne, czy religijne - są sprzeczne z logiką świętego miasta. W opinii arcybiskupa mieszkańcy Ziemi Świętej są zmęczeni przemocą, która nie może przynieść żadnych pozytywnych rezultatów. Wszyscy tutaj są spragnieni sprawiedliwości, respektowania praw i prawdy.

Na zakończenie administrator apostolski patriarchatu Jerozolimy podkreślił, że w Boże Narodzenie celebrujemy Boga, który wchodzi w ludzką historię. Bóg przychodzi z prostą zapowiedzią radości: „Oto ogłaszam wam wielką radość”. Trudności dzisiejszych czasów, pragnienie sprawiedliwości, głód godności nie mogą zgasić naszej radości ani tym bardziej naszej determinacji do wspólnej pracy na rzecz lepszego jutra i działań zmierzających do obrony życia, naszych rodzin i naszych wspólnot religijnych.