Papież w Birmie i Bangladeszu

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 26.11.2017 20:01

To 21. podróż zagraniczna Franciszka.

Papież Franciszek Lidia Mukhamadeeva /Foto Gość Papież Franciszek

Dziś wieczorem Papież Franciszek uda się w swą 21. podróż zagraniczną. Odwiedzi Birmę i Bangladesz, dwa bardzo biedne kraje azjatyckie, gdzie chrześcijanie stanowią znikomy procent. Większość mieszkańców Birmy to buddyści, Bangladesz natomiast w większości zamieszkują muzułmanie.

Z rzymskiego lotniska Fiumicino wylot samolotu, z Papieżem na pokładzie, jest przewidziany na godzinę 21.40. Przylot do Rangunu, byłej stolicy Birmy, planowany jest na godzinę 13.30 miejscowego czasu, kiedy u nas będzie godzina 8.00 rano. Pierwszy dzień pobytu Franciszka na ziemi birmańskiej jest dniem aklimatyzacji. Poza oficjalnym przywitaniem na lotnisku przez przedstawicieli władz cywilnych oraz kościelnych nie przewiduje się żadnych oficjalnych spotkań, ani przemówień. Z lotniska Papież uda się do siedziby arcybiskupa Rangunu, gdzie po odpoczynku w kaplicy odprawi Mszę oraz zje kolację.