Taka jest wiara Kościoła

JAD

publikacja 01.02.2010 14:30

"Katechizm dla dorosłych" wydany przez WAM to przewodnik ułatwiający poruszanie się w obrębie prawd wiary

Taka jest wiara Kościoła Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych. Wydawnictwo WAM, Kraków 2009

Książka jest streszczeniem najważniejszych zasad, którymi kieruje się Kościół. Składa się z czterech części. W pierwszej znajdujemy omówienie Wyznania wiary. Czym jest wiara, skąd się bierze i do jakich pytań prowokuje? "Katechizm dla dorosłych" pomaga odnaleźć się w gąszczu koncepcji religii i Boga. Ułatwia odkrywanie chrześcijańskiej tożsamości i zrozumienie, co odróżnia chrześcijanina od wyznawców innych religii.

W pierwszej części „Katechizmu…” znajdziemy również odpowiedzi na pytania o źródła wiary chrześcijańskiej. Powołując się na dokumenty ostatniego soboru, autorzy kompendium wyjaśniają, na czym polega przekazywanie wiary i skąd pewność, że odbywa się ono we właściwy sposób.

Druga część ksiązki dotyczy celebrowania misterium chrześcijańskiego - spotkania z żywym Bogiem w czasie Eucharystii i w sakramentach świętych. Dopiero trzecia część mówi o życiu w Chrystusie. Taki układ jest logiczny, ponieważ, jak wskazują autorzy, wiara chrześcijańska to nie zbiór zasad etycznych. System jest rzeczą wtórną. Chrześcijaństwo opiera się na osobowym spotkaniu z Chrystusem. Wiara to relacja i z tej relacji dopiero wynika moralność. Jak czytamy we wprowadzeniu do trzeciej części:

„Prawo i przykazania są dane przez Boga człowiekowi nie po to, by go ograniczać, lecz przeciwnie, aby doprowadzić go do szczęścia. Źle się dzieje, jeśli moralność staje się celem samym w sobie. Ludzie, którzy stoją blisko Chrystusa, przestrzegają prawo (!), ale się go nie lękają. Chrześcijanin nie pyta: <<co o mnie pomyślą inni>> lecz pyta: <<co o mnie pomyśli Pan Bóg>>. Wynika z tego, że doskonałość moralna jest punktem dojścia, a nie wyjścia dla życia chrześcijanina. Jeśli o tym zapomnimy, z chrześcijaństwa, które jest relacją z Chrystusem, uczynimy karykaturę; będzie ono ledwie jednym z systemów norm moralnych”.

Trzecia część „Katechizmu dla dorosłych” jest wyjaśnieniem, w jaki sposób realizować taką wizję chrześcijaństwa. Wyjaśnia, w jaki sposób Bóg, powołując człowieka do szczęścia, uzdalnia go do wybierania dobra.

Człowiek żyje w społeczności. Jako chrześcijanin ma wobec niej także pewne obowiązki wynikające z poszanowania godności innych ludzi i zachowywania sprawiedliwości społecznej. Kościół jest m.in. powołany do tego, by tę sprawiedliwość pielęgnować i rozwijać. Dopiero w świetle rozpoznanej wielkości człowieka, którą ofiarował mu Bóg, są rozważane przykazania Boże. Patrzy się na nie jak na drogowskaz, który pomoże człowiekowi zrealizować w Bogu wszystkie plany.

Ostatnia – czwarta część – katechizmu dotyczy modlitwy. Książka wskazuje różne rodzaje modlitwy: ustną, myślną, medytację i kontemplację. Podkreśla równocześnie, że najważniejszy w modlitwie jest dialog z Bogiem, odczucie bliskości Stwórcy. Wymaga od człowieka zaangażowania, a nie tylko biernego wypowiadania niezrozumiałych formułek.

 „Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych” zasługuje na to, by znaleźć się w biblioteczkach tych, którzy nie są profesjonalnymi teologami, ale pragną pogłębiać swoją świadomość religijną. Kto poczuje niedosyt, może sięgnąć do wskazanych w książce źródeł: Katechizmu Kościoła Katolickiego, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Pisma Świętego.

W dobie kryzysu kaznodziejstwa i katechizacji dorosłych „Taka jest wiara Kościoła” może być ciekawą propozycją dla tych, którzy szczerze szukają swojego miejsca w Kościele. Tu mogą znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Książka posiada oficjalną aprobatę komisji odpowiedzialnej za katechezę w polskim Kościele. Jeśli ktoś ma dość wykrzywionego obrazu chrześcijaństwa, zapraszam do jego prostowania. Może właśnie od "Katechizmu dla dorosłych" warto zacząć.

 

"Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych". Wydawnictwo WAM, Kraków 2009