**ÓSMY DZIEŃ PIELGRZYMKI**

Kraków, 9 czerwca 1979 r.

publikacja 09.06.2009 06:37

**I pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do polski "GAUDE MATER POLONIA" - Cel:** udział w obchodach 900. rocznicy śmierci św. Stanisława - patrona Polski